مراقبت های ویژه از حیوان دچار شوک

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ حیوانات دچار شوک نبایستی حمل و نقل شوند و همچنین نبایستی از عوامل سداتیو استفاده نمود زیرا ممکن است فشار خون را کاهش دهند.

علائم حیاتی شامل تعداد نبض و ضربان قلبی و تعداد و میزان تنفسی و درجه حرارت بدن بیمار را بایستی حداقل هر ۱۵ دقیقه کنترل نمود. الکتروکاردیوگرام تعداد و ضربان قلبی را به طور واضح مشخص می‌کند.

هرگونه تغییر در نبض و ضربان قلبی را بایستی توجه کرده و مورد درمان قرار داد. تغییرات میزان تنفسی نیز ممکن است همراه با هیپوکسی، عدم تعادل اسیدی بازی، ادم ریوی یا سندرم دسیترس تنفس باشد.

این حالت‌ها را بایستی با آزمایش تجزیه گاز سرخرگی خون و تهیه رادیوگراف از محوطه سینه تحت کنترل قرار داد.

گرم کردن مداوم بیمار و نگهداری بیمار در دمای طبیعی بدن توصیه می‌شود. دمای بدن را می‌توان به‌خوبی با افزایش برونده قلبی و جریان خون محیطی به حالت طبیعی رساند.

رنگ غشاء مخاطی مشخص‌کننده میزان پرفوزیون محیطی و اکسیژن‌دار شدن بافت می‌باشد. سیانوز مربوط به هیپوکسی از یافته‌های بعدی مرحله بیماری تنفسی می‌باشد.

حیوانات بیمار را بایستی جهت علائم مصرف بیش ازحد مایع درمانی مورد ارزیابی قرار داد. فشار سیاهرگ مرکزی، وزن بدن، برونده ادراری، میزان کل سلول خونی، پروتئین کل و صداهای ریه تحت کنترل قرار گیرند.

اگر میزان کل اجزاء خونی بیش از ۲۵‌٪ باشد بیانگر کافی بودن توده‌های سلول قرمز یا غلظت پروتئین می‌باشد. در این حالت میزان پروتئین کل نیز بیش از ۳ گرم به ازای هر دسی‌لیتر ارزیابی می‌شود.

بیشتر بدانیم:
راه‌های مراقبت از سگ‌های بیمار
بررسی داروهای تقویت کننده سگ و گربه

میزان کل سلول خونی و سطوح کل پروتئین معمولا در اوایل مرحله شوک طبیعی می‌باشند. مقادیر آنها در زمان پیشرفت بیماری کاهش می‌یابد.

اگر میزان کل خون بیش از ۵۰% ارزیابی گردید و هیچ مواردی از مصرف بیش ازحد مایعات مشاهده نگردید، این حالت بیانگر جبران مایعات به میزان کافی می‌باشد.

کاهش در میزان غلظت پروتئین کل باعث آب‌گیری بیش ازحد شده یا ازدست دادن پروتئین بدن بیمار ادامه می‌یابد. اگر کل پروتئین و میزان کل خون بسیار افزایش یابد، این حالت نشان‌دهنده ازدست رفتن مایعات بیمار می‌باشد.

برونده ادراری نیز تحت ارزیابی قرار می‌گیرد. میزان طبیعی برونده ادراری ۱ تا ۲ میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم در هر ساعت محاسبه می‌گردد.

ارزیابی بیوشیمیایی سرم خون نیز معمولا انجام می‌شود و در موارد خاص میزان اوره، کراتینین، گلوکز و پتاسیم، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز و آلکالین فسفاتاز سرم اندازه‌گیری می‌شوند.

ارزیابی‌های مختلف بدن ممکن است بدلیل پیشرفت شوک در بیماران متغییر مشاهده گردند بطور مثال باتوجه به سن بیمار، حالت‌های تغذیه‌ای نامناسب، دهیدراتاسیون و مصرف داروهای کاهنده ایمنی و یا در حالت بیماری ایمنی بدن ارزیابی‌های متفاوت مشاهده می‌گردند.

مصرف بی‌هوش‌کننده‌های عمومی برای بیمار نظیر‌هالوتان و اکسید نیترو نیز ممکن است در مهاجرت و توانایی فاگوسیتی لووکویست‌ها اختلال ایجاد کنند.

برای مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
کنترل عارضه شوک در دام های کوچک