آشنایی مختصری با آنتی بیوتیک ها

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ آنتی‌بیوتیک (Antibiotic) ماده شیمیایی است که توسط میکروارگانیسم و یا به‌صورت سنتتیک، تهیه می‌شود و با ممانعت از رشد، تکثیر و حیات موجودات زنده‌ای نظیر باکتری، ویروس، انگل، قارچ و سلول‌های سرطانی در درمان‌های دامپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگرچه کشف پنی‌سیلین بنام فلمینگ در سال ۱۹۲۸ میلادی ثبت شده است، اما گفته شده است که بوعلی سینا برای کنترل و درمان زخم‌های پوستی، از کپک نان استفاده می‌کرده است.

مکانیسم اثر آنتی‌بیوتیک‌ها

1- جلوگیری از ساخته شدن سل وال یا دیواره سلولی باکتری‌ها، نظیر پنی‌سیلین و سفالوسپورین

۲- اختلال در غشاء سیتوپلاسمیک و تغییر خاصیت نفوذپذیری باکتری‌ها، نظیر پلی‌میکسین و داروهای ضدقارچ نیستاتین

٣- وقفه در عمل پروتئین‌سازی و ممانعت از تکثیر باکتری‌ها، همچون تتراسیکلین، اریترومایسین

۴- جلوگیری از ساخته شدن اسید نوکلئیک و تقسیم سلولی، همچون آکتینومایسین وضدسرطان‌ها

۵- رقابت متابولیک با اسید پاراآمینوبنزوئیک بعلت شباهت ساختمانی و نیز اختلال در سنتز اسید فولیک، نظیر سولفانامیدها

گروه های مختلف آنتی بیوتیک ها
پنی سیلین ها (Penicillin)
گروه سفالوسپورین ها (Cephalosporin)
گروه ماکرولیدها (Macrolide)
گروه تتراسیکلین ها (Tetracycline)
گروه آمینوگلیکوزیدها (Aminoglycoside)

نوشته: دکتر ایمان امیران (دامپزشک)