پری بیوتیک ها در خوراک گوساله های شیری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ پری‌بیوتیک‌ها شامل؛ الیگوساکارید‌های مانان و بتاگلوکان‌ها بوده که تاثیرات مختلفی بر عملکرد دام دارند.

۱- الیگوساکارید‌های مانان

الیگوساکاریدها ترکیباتی هستند که عمدتاً در مواد طبیعی یافت می‌شوند و با درجه پلی مریزاسیون متفاوت و پیوند‌هایی که دارند توسط آنزیم‌های گوارشی حیوانات تک‌معده‌ای قابل هضم نیستند. این ترکیبات ارتباط همزیستی بین میزبان و میکروفلور دستگاه گوارش را تقویت و تسهیل می‌کنند.

مانان الیگوساکاریدها لایه‌های کربوهیدراتی زنجیره کوتاه با وزن مولکولی کم هستند که از دیواره مخمر و سلول‌های گیاهی به‌دست می‌آیند. مانان الیگوساکاریدهای دیواره سلول‌های گیاهی، پلیمر خطی از قند مانوز هستند که دارای پیوند‌های بتا- ۱-۴ می‌باشند.

شکل ۱ ساختار مانان الیگوساکارید دیواره سلولی گیاه را نشان می‌دهد.

این ترکیبات جزء پلی‌ساکارید‌های ذخیره‌ای محسوب می‌شوند، کاملاً نامحلول در آب می‌باشند و در مجموع حدود ۲۰ درصد از دیواره اول و دوم سلول گیاهی را شامل می‌شوند.

مانان الیگوساکارید‌های دیواره‌های سلول‌های گیاهی جزء نانوسلولز‌ها می‌باشند.

ساختار پیوند بتامانان در دیواره سلولی گیاه

شکل 1) ساختار پیوند بتامانان در دیواره سلولی گیاه

بیشتر بدانیم:
نقش پری‌بیوتیک‌ها در خوراک دام و طیور

۲- بتاگلوکان‌ها

بتاگلوکان‌ها، پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای و محلول در آب، تشکیل شده از واحدهای گلوکز هستند که در لایه داخلی دیواره سلولی مخمر‌ها، باکتری‌ها و جلبک‌ها یافت می‌شود و همچنین در دیواره سلولی دانه‌های غلاتی مثل جو، یولاف گندم، چاودار، سورگوم و برنج نیز وجود دارد.

ازلحاظ ساختاری در دانه‌های غلات، بتاگلوکان متشکل از زنجیره‌های خطی با واحد‌های بتا دی‌گلوکوپیرانوز می‌باشد که توسط پیوند‌های بتا- ۱-۳ و بتا- ۱-۴ به‌هم متصل شده‌اند و بین ۲۰ تا ۴۵ درصد از دیواره‌های اول و دوم سلول‌های گیاهی را به خود اختصاص می‌دهند.

شکل ۲ ساختار بتاگلوکان دیواره سلولی گیاه را نشان می‌دهد.

ترتیب تکرار شدن پیوند‌های بتا- ۱-۳ وبتا-۴-۱ همیشه منظم نیست. به‌طور مثال در بتاگلوکان یولاف یک‌سوم پیوندها از نوع بتا- ۱-۳ بوده و واحد‌های سلوتریوزی را به‌هم وصل کرده است؛ در جو فقط یک‌چهارم پیوند‌های پلیمر از نوع بتا- ۱-۳ است.

ساختار پیوند بتا-1-4 و بتا-1-3 گلوکان در دیواره سلولی گیاهی

شکل 2) ساختار پیوند بتا-1-4 و بتا-1-3 گلوکان در دیواره سلولی گیاهی