روش های تغذیه طیور جهت کاهش استرس گرمایی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بعضی عوامل مدیریتی ازقبیل تهویه مناسب سالن، کاهش تراکم سالن و عادت دادن طیور به گرما و اعمال محدودیت غذایی، اصلاح ترکیب جیره و افزودن برخی الکترولیت‌ها و ویتامین‌ها و مواد معدنی در تخفیف استرس گرمایی مؤثر است.

روش محدودیت غذایی

تغذیه باعث افزایش تولید گرما می‌شود. سطح غذا و یا انرژی مصرفی، به‌طور واضحی بر ظرفیت پاسخ جوجه‌ها در برابر استرس گرمایی ویا تحمل گرما تأثیر می‌گذارد.

محدودیت موقت غذایی قبل از مواجهه، یک راه مفید برای افزایش مقاومت گرمایی در جوجه‌های گوشتی است و باعث کاهش تولید گرما و سرعت آن و کاهش مرگ و میر در جوجه‌های گوشتی می‌شود.

در هر صورت این روش ممکن است باعث کاهش میزان رشد و دوره طولانی‌تر رشد و تأخیر در سن قابل فروش شود.

برنامه غذایی دوجانبه روش دیگری است که در جوجه‌های گوشتی استفاده می‌شود که شامل یک رژیم پروتئین در فاز خنک‌تر و یک رژیم غنی از انرژی در فاز گرم‌تر روز است که بالانس تغذیه‌ای را به‌وسیله نسبت مناسب دو رژیم نگه می‌دارد.

تغذیه‌ی دوجانبه در حین چالش گرما، دمای بدن و مرگ و میر را کاهش می‌دهد.

در مرغ‌های تخم‌گذار، محدودیت قسمتی از تغذیه و با رژیم کنترل شده، اثرات منفی استرس گرمایی را بر بازدهی مرغان تخم‌گذار کم می‌کند.

تغییر زمان تغذیه از دو بار در روز به یک‌بار در روز نیز می‌تواند برای بازدهی مرغان تخم‌گذار مفید باشد و بهترین زمان بعداز ظهر (ساعت ۱۸) است.

روش تغذیه مرطوب

تغذیه مرطوب، میزان دریافت ماده خشک Dry Matter) DM) را افزایش می‌دهد و همچنین تا حدودی تأثیر منفی استرس گرمایی را بر میزان دریافت غذا و بازدهی مرغان تخم‌گذار کم می‌کند.

تغذیه رژیم مرطوب شامل ۵۰٪ رطوبت، میزان دریافت DM را در مرغان تخم‌گذار در شرایط دمای بالا افزایش داده است.

Tadityanant و همکاران در سال ۱۹۹۱ و Okan و همکاران در سال ۱۹۹۹ گزارش دادند که دریافت DM و تولید تخم‌مرغ و وزن تخم‌مرغ همه می‌توانند به‌وسیله تغذیه مرطوب افزایش یابند که به‌وسیله اضافه کردن آب به رژیم به نسبت 1/3 – 0/5 :1 است.

در جوجه‌های گوشتی هرچند که یک رژیم مخلوط با آب به نسبت 1: 1/5 به‌طور واضحی باعث افزایش وزن و دریافت DM وزن لاشه و چربی لاشه می‌شود اما ضریب تبدیل را بدتر می‌کند.

بیشتر بدانیم:
تغذیه مرغ‌های گوشتی در استرس گرمایی‌
استرس گرمایی در مرغداری‌ها
تأثیر استرس یا تنش گرمایی روی تولید مرغداری‌ها

تغذیه به‌صورت پلت

به‌طور معمول جیره غذایی مرغان تخم‌گذار به‌صورت مش تهیه می‌شود. درطول تابستان هرچند که مصرف غذا با روش پلت تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، تولید تخم‌مرغ و بازدهی غذا و دریافت آب به‌طور واضحی در مرغان تخم‌گذار افزایش می‌یابد.

افزایش مصرف آب و قدرت هضم رژیم از آثار مفید تغذیه پلت شده است که جوجه‌های گوشتی در شرایط گرما، ترجیح می‌دهند غذا با سایز درشت‌تری مصرف کنند.

Yo و همکاران در سال ۱۹۹۷ گزارش کردند که وقتی جوجه‌های گوشتی با ذرت دارای دانه کامل تغذیه شدند، غلظت بیشتری پروتئین را مصرف کردند (43٪ پروتئین خام) و بازدهی غذایی بالاتری را نشان دادند.

محدودیت غذایی در سنین پایین Early Feed Restriction) EFR)

اثبات شده که محدودیت غذایی در سنین پایین اثر مفیدی بر کاهش پاسخ به استرس گرمایی دارد. جوجه‌هایی که در سن 4 و 5 و 6 روزگی تا 60٪ محدویت غذایی داشته‌اند، رشدشان و قابلیت بقایشان در برابر استرس گرمایی بهبود یافته است.

اثر منفی استرس گرمایی بر روی سیستم ایمنی نیز در جوجه‌های گوشتی، می‌تواند از طریق محدودیت غذایی در سنین پایین کاهش یابد.

بهبود تحمل گرما و مقاومت در برابر بیماری در جوجه‌هایی که در اثر EFR به‌ویژه همراه با ایجاد شرایط گرما در سنین پایین Early Heat Conditioning) EHC) هستند، مشاهده شده است.

بدین صورت که ۹۰٪ محدودیت غذایی در روز 4، 5، 6 و مواجهه با دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت، از روز یک تا روز بیست و یکم اعمال شود.

برای مطالعه کامل مقاله کلیک کنید:
راهکارهای تغذیه ای در مقابله با استرس گرمایی در صنعت طیور