روش رسوبی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ همان‌طور که قبلاً اشاره شد تخم ترماتودها وزن مخصوص بالایی دارد. بنابراین، تخم آنها با محلول‌های شناورساز معمولی شناور نمی‌شود. بنابراین، روش رسوبی روشی مناسب برای یافتن آنها است. به‌عنوان نمونه در بین ترماتودهای طیور گونه‌های پروستوگونیموس و اکینوستوما رولوتوم را می‌توان با این روش یافت.

روش شرح داده شده در این قسمت ترکیبی از شستن و صاف کردن مدفوع است که ذرات کوچک و بزرگ مدفوع را ازهم جدا می‌کند.

مواد لازم:

۱- یک یا دو لیوان یکبار مصرف و یا بشر کوچک

۲- ترازو

۳- اسپاتول چوبی

۴- الک، چای صاف کن یا گاز استریل

۵- لوله آزمایش و جالوله‌ای

۶- محلول یک درصد آبی متیلن با سبزمالاشیت

۷- لام و لامل

۸- میکروسکوپ

بیشتر بدانیم:
انگل‌های خارجی در طیور

روش انجام آزمایش رسوبی

• سه گرم مدفوع را به داخل بشر یا ظرف یکبار مصرف انتقال دهید.

• ۵۰ سی‌سی آب مقطر به ظرف اضافه کنید.

• مدفوع و آب را به خوبی مخلوط کنید.

• بلافاصله پس از هم زدن، مخلوط را از صافی عبور داده و در حدود ۱۰ سی‌سی از مخلوط صاف شده را به داخل لوله آزمایش منتقل کرده و لوله را در جالوله‌ای قرار دهید .

• اجازه دهید تا ذرات موجود در مدفوع به همراه تخم ترماتودها در عرض ۱۰ دقیقه رسوب کند.

• محلول بالایی لوله را با احتیاط خالی کنید.

• دوباره رسوب را با آب مقطر مخلوط کنید و لوله را در جالوله‌ای قرار دهید و پس از ده دقیقه محلول بالایی را خالی کنید و به رسوب باقی مانده ۲ـ۱ قطره آبی متیلن و یا سبز مالاشیت اضافه کنید. با اضافه کردن ماده رنگی تخم ترماتودها بهتر نمایان می‌شود.

• چند قطره از رسوب رنگ شده را بر روی لام منتقل کنید و با قرار دادن لامل بر روی آن در زیر میکروسکوپ به جستجوی تخم ترماتودها بپردازید.

• تا تمام شدن رسوب کار را ادامه دهید. روش رسوبی یک روش کمی است.


برای مطالعه دیگر قسمت‌های این مقاله کلیک کنید:

تشخیص بیماری انگلی طیور