شناورسازی مدفوع

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ این روش شبیه شناورسازی در لوله است که فقط به‌منظور سرعت بخشیدن به کار، از سانتریفوژ استفاده می‌شود. شناورسازی مدفوع روش مناسبی جهت تشخیص تخم کرم‌ها، اووسیست و کیست تک یاخته‌ای‌هاست، در این روش با استفاده از اختلاف وزن مخصوص کیست و اووسیست تک‌یاخته‌ها و سایر مواد موجود در مدفوع می‌توان کیست و اووسیست را شناور کرد. کیست و اووسیست تک‌یاخته‌ها با محلول‌هایی با وزن مخصوص 1/20 ـ 1/10 شناور می‌شوند. محلول‌های شکر اشباع با وزن مخصوص 1/12 (شکر ۱۵۰۰ گرم + آب ۹۶۰ سی‌سی + ۲۰ سی‌سی فرمالین تجاری به‌منظور جلوگیری از قارچ‌زدگی محلول) جهت شناورسازی اووسیست تک‌یاخته‌هایی مانند ایمریا و ایزوسپورا مناسب است. با آزمایش بستر و شستشوی وسایل مرغداری و شناورسازی مواد به‌دست آمده می‌توان آلودگی را تشخیص داد.

بیشتر بدانیم:
تشخیص، کنترل و پیشگیری بابزیوز

روش آزمایش:

به‌منظور شناور کردن اووسیست 3 گرم مدفوع را در فنجان چینی قرار دهید.

• ۴۲ سی‌سی محلول شکر اشباع را به آن اضافه کرده و به‌خوبی هم بزنید.

• مخلوط را از الک ۱۰۰ یا چای صاف کن درون یک بشر صاف کنید. بخشی از محلول صاف شده (۱۵ سی‌سی) را پس از هم زدن داخل لوله آزمایش بریزید.

• لوله محتوی مایع را به‌مدت ۲ دقیقه ۲۰۰۰ دور سانتریفوژ کنید (سانتریفوژهای با جالوله‌ای‌های عمودی برای آزمایشگاه انگل‌شناسی مناسب هستند.)

• پس از سانتریفوژ مایع فوقانی را دور ریخته و رسوب باقی‌مانده را با استفاده از سوآب یا تکان دادن لوله از ته لوله جدا کنید.

• ابتدا، لوله را تا نیمه با محلول شناورساز پر کرده و با قرار دادن انگشت شست در انتهای لوله آن را چندین بار به آرامی برگردانید. در صورت تکان شدید لوله تعداد زیادی حباب هوا تشکیل خواهد شد که از کیفیت آزمایش می‌کاهد. حباب‌های هوا در اندازه‌های مختلف عمدتاً کروی شکل با حاشیه تیره رنگ و قسمت میانی شفاف مشخص می‌شوند.

• سپس، لوله را تا انتهای با محلول شناورساز پرکرده داخل سانتریفوژ قرار دهید و قطره قطره به آن از محلول شناورساز اضافه کنید تا لوله پر شده و انتهای آن به شکل محدب درآید. در صورت مشاهده حباب هوا با گوشه لامل آن را بردارید.

• روی لوله لامل گذاشته و مجدداً ۲ دقیقه با ۱۰۰۰ دور سانتریفوژ کنید. سپس، لامل را به شکل عمودی با سه انگشت بردارید و به روی لام منتقل کنید.

• لام را به زیر میکروسکوپ منتقل کرده و با بزرگنمایی ۱۰× و ۴۰× برای دیدن تخم کرم‌ها پااووسیست ایمریا آزمایش کنید. در آزمایش تشخیص آلودگی بستر طیور به گونه‌های ایمریا، 9 گرم بستر با ۱۲۶ سی‌سی آب به روش فوق آزمایش می‌شود.


برای مطالعه دیگر قسمت‌های این مقاله کلیک کنید:

تشخیص بیماری انگلی طیور