روش شناورسازی در لوله آزمایش

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ روش شناورسازی در لوله آزمایش روش آزمایش ساده و کیفی برای مشخص کردن تخم نماتودها و اووسیست کوکسیدیاها است.

وسایل لازم:

دو بشر یا ظرف یکبار مصرف، ترازو، محلول شناورساز (محلول نمک با شکر اشباع و یا محلول نمک اشباع به همراه ۶۵۰ گرم شکر در لیتر)، لوله آزمایش ۱۲ـ۱۰ سی‌سی، جالوله‌ای، لام و لامل و میکروسکوپ.

بیشتر بدانیم:
انگل‌های داخلی در شترمرغ

روش آزمایش

• سه گرم مدفوع را به داخل بشر منتقل کنید.

• ۵۰ سی‌سی از محلول شناورساز را به بشر حاوی مدفوع اضافه کنید.

مدفوع را با ماده شناورساز به خوبی مخلوط کنید.

• بلافاصله پس از مخلوط کردن مخلوط را از الک و یا از لایه گاز استریل به داخل بشر دیگر عبور دهید.

• ذرات درشت مدفوع را دور بریزید و مخلوط را به لوله آزمایش منتقل کنید.

• لوله آزمایش را کاملاً با سوسپانسیون مدفوع پر کنید، سپس یک لامل بر روی لوله قرار دهید و به شکل عمودی لوله را در جا لوله‌ای قرار دهید .

• لوله را در حدود ۲۰ دقیقه به حال خود رها کنید. تخم کرم‌ها و اووسیست کوکسیدیاها شناور شده و به زیر لامل می‌چسبند.

• لامل را به شکل عمودی از روی لوله بردارید و بر روی لام بگذارید و پس از انتقال در زیر میکروسکوپ آزمایش کنید. این روش، یک روش کمی است.


برای مطالعه دیگر قسمت‌های این مقاله کلیک کنید:

تشخیص بیماری انگلی طیور