اکتیمای واگیر

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ ویروس بیماری اکتیمای واگیر جزو پاراپاکس ویروس‌ها بوده و درظرف 10 تا 14 روز به‌ویژه پس از تغییر به مراتع تیغ‌دار اتفاق می‌افتد. ویروس اکتیما با استافیلوکوک اثر سینرژیسم داشته و بصورت درماتیت صورت dermatitis facial تظاهر می‌کند.

گاهی ویروس به‌همراه درماتوفیلوس کنگلونسیس Dermatophilus congolensis ضایعه‌های گرانولوماتوزی تولید می‌نماید که در تاج سم قرار داشته و به آن فوت‌رات توت‌فرنگی strawberry footrot گویند.

ویروس در محیط خارج مقاومت زیادی می‌نماید و در پوسته‌های ریزش نموده از ضایعات تا سال‌ها در محیط زنده می‌ماند.

بیشتر بدانیم:
آشنایی با بیماری اکتیما

کنترل و درمان اکتیما

درمان خاصی برای این بیماری وجود ندارد اما درموارد پیشرفته از پنی‌سیلین تزریقی و اکسی‌تتراسیکلین موضعی به‌مدت 3 تا 7 روز استفاده می‌شود. تزریق لوامیزول 2.5 میلی‌گرم پارکیلو به‌مدت 3 تا 4 روز به فروکش نمودن ضایعات کمک می‌کند.

جهت پیشگیری از واکسن زنده استفاده می‌شود. واکسن در گله‌های پاک نباید مصرف شود. زمان واکسیناسیون 6 هفته قبل از احتمال شیوع است که با تخریج سطح بی‌موی داخل ران مایه‌کوبی می‌شود. یکبار واکسیناسیون برای تمام عمر کافی است.

ویروس تا چند ماه در پوسته‌ها باقی می‌ماند و با ورود ناقلین به‌ظاهر سالم در گله شیوع پیدا می‌کند.

Contagious Ecthyma

اکتیمای واگیر

کنترل و درمان اکتیما

(Contagious Ecthyma (Orf

Orf

(Contagious Ecthyma (Orf

استافیلوکوک اروئوس به‌همراه ویروس اکتیما

استافیلوکوک اروئوس به‌همراه ویروس اکتیما

strawberry footrot

strawberry footrot

بروز بیماری پس از واکسیناسیون

بروز بیماری پس از واکسیناسیون

انتقال ویروس اکتیما از انسان به انسان

انتقال ویروس اکتیما از انسان به انسان

انتقال ویروس اکتیما از انسان به انسان


برای مطالعه بخش‌های دیگر این مقاله کلیک کنید:

نکاتی در پرورش گوسفند