بیماری مدی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ عامل بیماری مدی (Maedi) لنتی‌ویروس است که ایجاد مشکلات تنفسی یا مدی و اختلالات عصبی یا ویزنا را می‌نماید. مهمترین راه انتقال از راه آغوز و شیر به نوزاد است.

وقتی اولین بیمار در گله مشاهده شد بیشتر از 60% گله ممکن است سروپوزتیو باشد. برای کنترل، تمام سروپزتیوها باید حذف گردند.

پنومونی بینابینی لنفوئید

پنومونی بینابینی لنفوئید (lymphoid interstitial pneumonia)

در مدی ریه‌ها ازبین می‌روند.

پنومونی مزمن، شدید، بینابینی گاو

Terminal Ileitis

Terminal Ileitis

Terminal Ileitis

Terminal Ileitis

Various Views

Terminal Ileitis (از زوایای مختلف)


برای مطالعه بخش‌های دیگر این مقاله کلیک کنید:

نکاتی در پرورش گوسفند