پنومونی مزمن چرکی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ باکتری‌های متعددی وجود دارند که سبب ایجاد پنومونی مزمن چرکی یا آبسه در ریه می‌شوند. این بیماری بیشتر متعاقب عفونت‌های چرکی نظیر ماستیت، آندوکاردیت و .. اتفاق می‌افتد.

فوزوباکتریوم نکروفرم، باکتری‌هایی که منشأ آنها نقاط دیگر بوده و از راه خون ریه را درگیر می‌کنند. از آبسه‌های ریوی آرکانوباکتر پیوژنز به فراوانی جدا می‌شود.

علائم کلینیکی پنومونی مزمن چرکی

کاهش وزن، درجه حرارت و اشتهای طبیعی دیده می‌شود. مبتلایان درحالت استراحت افزایش حرکات تنفسی دارند.

وجود آبسه را می‌توان با سونوگرافی مشخص نمود. در اکثر مواقع به‌غیر از کاهش وزن علامت دیگری قابل رویت نمی‌باشد.

درمان آبسه ریه

حیوانات باارزش را می‌توان با پنی‌سیلین با دوز 44هزار واحد پارکیلو برای 20 تا 30 روز درمان نمود. پنی‌سیلین داروی مفیدی جهت درمان عفونت‌های تنفسی مزمن در گاو و گوسفند می‌باشد به شرطی که طول دوره درمان رعایت گردد.

آبسه بزرگ با دیواره ضخیم در ریه

آبسه بزرگ با دیواره ضخیم در ریه

پیوتوراکس pyothorax

پیوتوراکس pyothorax

آبسه‌های متعدد در ریه بره 2 ماهه

آبسه‌های متعدد در ریه بره 2 ماهه

آبسه در پرده جنب

آبسه در پرده جنب: 1- منطقه سالم ریه که هیپراکوئیک است 2- مناطق هیپواکوئیک نشانگر آبسه‌های متعدد می‌باشند.
 

برای مطالعه بخش‌های دیگر این مقاله کلیک کنید:

نکاتی در پرورش گوسفند