اسهال در بره‌ها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ اسهال در بره‌ها در تمام سنین مشاهده می‌شود و براساس زمان ابتلاء دلیل بروز آن متفاوت است. اسهال به‌واسطه باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها، آندوتوکسمی‌ها و توکسین‌های غذایی ایجاد می‌شود.


اسهال در بره‌های زیر 3 هفته

از بدو تولد تا 3 هفتگی عوال متعددی سبب ایجاد اسهال در بره‌ها می‌شوند که در ادامه ذکر شده‌اند:

اسهال‌های ویروسی: روتا و کرونا ویروس‌ها مهم‌ترین عوامل ویروسی در این دوره سنی می‌باشند.

اسهال‌های باکتریایی: کلی‌باسیل آنتروتوکسینوژن یعنی کلی‌باسیل‌های دارای آنتی‌ژن K99 و F41 سبب ایجاد اسهال‌های ترشحی در بره‌ها می‌شوند. این باکتری عمدتاً در بره‌های زیر 3 روز ایجاد اسهال می‌نماید. در این حالت روده‌ها پر خون نبوده و مایع زرد رنگی در آن وجود دارد.

سالمونلوز: سالمونلا تیفی‌موریوم و دابلین در بره‌ها اسهال همه‌گیر ایجاد می‌نمایند. اکثر این واگیری‌ها پس از ورود یک گوسفند آلوده ناقل به دامداری می‌باشد. آندوتوکسین باکتری سبب نارسائی گردش خون و کلاپس قلبی عروقی می‌شود. مبتلایان دچار بی‌حالی و اسهال پرفیوز سبز و یا قهوه‌ای، آغشته به خون و بدبو می‌شوند.

بخش‌های دیگر این مقاله:
• آنتروتوکسمی (Enterotoxaemia)
• اسهال خونی (dysentery) بره‌ها
• کلستریدیم سوردلی (Clostridium sordellii)
• کوکسیدیوز (Coccidiosis)در بره‌ها

اسهال کلی‌باسیلی یا اسهال سفید

اسهال کلی‌باسیلی یا اسهال سفید


اسهال کلی‌باسیلی در بره‌های نوزاد

اسهال کلی‌باسیلی در بره‌های نوزاد


انباشتگی شیر در شیردان و گازدار شدن روده‌ها بواسطه تخمیر شیر

انباشتگی شیر در شیردان و گازدار شدن روده‌ها بواسطه تخمیر شیر


Enteric Colibacillosis

Enteric Colibacillosis


اسهال کاتارال بواسطه کلی‌باسیل آنتروتوکسینوژن

اسهال کاتارال بواسطه کلی‌باسیل آنتروتوکسینوژن


Enteric Colibacillosis Acute Catarrhal Enteritis

Enteric Colibacillosis Acute Catarrhal Enteritis


Septicaemic Colibacillosis

Septicaemic Colibacillosis

Septicaemic Colibacillosis

Septicaemic Colibacillosis

Septicaemic Colibacillosis

Septicaemic Colibacillosis

Septicaemic Colibacillosis


Acute septicaemic colibacillosis/purulent menegoencephalitis
Acute septicaemic colibacillosis/purulent menegoencephalitis


برای مطالعه بخش‌های دیگر این مقاله کلیک کنید:

نکاتی در پرورش گوسفند