آنتروتوکسمی در بره ها

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ تیپ C و D کلستریدیوم پرفرنژانس ایجاد آنتروتوکسمی (Enterotoxaemia) می‌نماید. آنتروتوکسمی تیپ D عمدتاً پس از مصرف دانه‌ها و یا تغییر ناگهانی غذا به غذای بهتر صورت می‌گیرد. این تیپ بیشتر در بره‌های از شیر گرفته و زمانی که سه چهارم پوند در روز خوراک‌های دانه‌ای مصرف می‌کنند دیده می‌شود. تیپ C بیشتر در بره‌های شیرخوار در هفته‌های اول زندگی بصورت اسهال خونی اتفاق می‌افتد.

اغلب مبتلایان به آنتروتوکسمی مرده یافت می‌شوند. بیماری با علائم کلینیکی گوشه‌گیری، دندان قروچه، دل درد و تشنج مشخص می‌شود.
 

توکسن‌های مترشحه توسط سوش‌های مختلف کلستریدیوم پرفرنژانس

توکسن‌های مترشحه توسط سوش‌های مختلف کلستریدیوم پرفرنژانس


پیشگیری از آنتروتوکسمی در بره‌ها

واکسیناسیون بهترین راه مقابله با بیماری است. بهتر است میش‌های آبستن 2 و 1 ماه قبل از زایمان واکسینه شوند. بره‌ها اولین واکسن خود را در 3 ماهگی باید دریافت نمایند و 2 هفته بعد آن را تکرار نمایند. 7 تا 10 روز بعد از دومین واکسیناسیون ایمنی برقرار می‌شود.

اگر مادرها برعلیه تیپ D و C واکسینه نشده باشند باید بره‌ها را در 2 تا 3 روزگی واکسینه نمود و در 2 هفتگی باید آن را تکرار کرد. روش دیگر اینست که به نوزادان مادران غیرواکسینه آنتی‌توکسین تزریق نمود و آنها را در 1 تا 3 هفتگی واکسینه نمود.

ضایعات ترکیبی کولی‌باسیلوز و انتروتوکسمی

ضایعات ترکیبی کولی‌باسیلوز و انتروتوکسمی
 

مقایسه روده‌های مبتلا به اسهال کلی‌باسیلی و انتروتوکسمی

مقایسه روده‌های مبتلا به اسهال کلی‌باسیلی و انتروتوکسمی
 

پرخونی و ادم روده‌های بزرگ و کوچک و قلوه نرمی بواسطه کلستریدیوم پرفرنژانیس تیپ D

پرخونی و ادم روده‌های بزرگ و کوچک و قلوه نرمی بواسطه کلستریدیوم پرفرنژانیس تیپ D
 

برای مطالعه بخش‌های دیگر این مقاله کلیک کنید:

نکاتی در پرورش گوسفند