سقط های سالمونلایی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ سقط های سالمونلایی بصورت طوفان‌هایی ظاهر می‌شوند. درموارد شیوع معمولاً چند هفته قبل از سقط میش‌ها باکتری را از راه دهان دریافت نموده‌اند بنابراین در واگیری‌های طبیعی یافتن منشاء بیماری مشکل است.

پرندگان آلوده می‌توانند منشاء بیماری باشند. مخروجات حاصله از سقط و مدفوع حیوانات ناقل می‌توانند سبب آلودگی آب، غذا و مرتع شود.

درمورد سالمونلا دابلین گوسفند و گاو پس از سقط ناقل هستند، در صورتی‌که میش‌های آلوده به سالمونلا تیفی‌موریوم چند روزی پس از سقط، باکتری را از راه مدفوع دفع نموده و پاک گشته و ناقل نمی‌شوند سقط های حاصله از سالمونلا آبورتوس اوویس به‌واسطه میش‌های ناقل در گله صورت می‌پذیرد.

علائم بیماری سالمونلا

علائم کلینیکی بیماری از سوشی به سوش دیگر متفاوت است:

الف) سالمونلا تیفی‌موریوم بیشتر بصورت اختلالات گوارشی و عمومی تظاهر می‌نماید. در میش‌های آبستن با بی‌اشتهایی، اسهال، سقط و مرگ ناگهانی همراه است. در سقط های تیفی‌موریومی دامداران، سگ‌های گله و سایر دام‌ها نظیر گاوها نیز درجاتی از بیماری را نشان می‌دهند.

ب) سالمونلا دابلین علائمی شبیه سالمونلا تیفی‌موریوم ایجاد می‌کند. مرگ ومیر بره‌های تا یک هفتگی نیز امری شایع است.

ج) سالمونلا آبورتوس اوویس وقتی برای اول بار وارد یک گله می‌شود تا 60% میش‌ها سقط می‌کنند و برخی از میش‌ها و بره‌های تا سن 3 هفتگی تلف می‌شوند و سپس بیماری در گله آندمیک شده و هراز گاهی عده‌ای از میش‌های ضعیف بواسطه ان سقط می‌نمایند.

در سقط های سالمونلایی تغییر قابل توجهی در جفت و جنین مشاهده نمی‌شود و میش‌هایی که بواسطه سقط تلف می‌شوند دارای متریت و جفت‌ماندگی می‌باشند. بره‌هایی که متولد می‌شوند و در ظرف یک هفته تلف می‌شوند در کالبدگشایی دچار ابومازیت حاد و آنتریت می‌باشند.

بیشتر بدانیم:
عفونت‌های پاراتیفوئیدی (عفونت‌های ناشی از سالمونلاهای تاژکدار متحرک)
جداسازی، تشخیص و انتشار سالمونلا

تشخیص سقط سالمونلایی

برداشت نمونه از جفت و مشاهده باکتری‌های گرم منفی پس از رنگ‌آمیزی و همچنین کشت شیردان، کبد و طحال در محیط مکانکی و سپس مشخص نمودن سروتیپ باکتری.

پیشگیری و درمان سقط های سالمونلایی

واکسن غیرفعال برعلیه سوش تیفی‌موریوم و دابلین جهت استفاده برای گاو وجود دارد که به‌هنگام شیوع بیماری در گوسفند از آن استفاده می‌شود.

به میش‌ها 2 تزریق از واکسن به‌فاصله یک ماه در زمان احتمال وقوع بیماری صورت می‌گیرد.

حیوانات دچار سپتی‌سمی را با آنتی‌بیوتیک مناسب باید درمان نمود. از متریت حاصله از باکتری می‌توان با تزریق آنتی‌بیوتیک به‌هنگام سقط جلوگیری نمود.

تشخیص سقط به‌دلیل سالمونلا

مواد تست توضیحات
محتویات معده جنین اسمیر و کشت میکروبی باکتری گرم منفی
مدفوع، محتویات روده، غدد لنفاوی،
 اندام داخلی میش مبتلا
اسمیر و کشت میکروبی در عفونت مزمن از غدد لنفاوی
مزانتریک خلفی استفاده کنید
سرم از میش های سقط شده تست تجمع سرم ممکن است در طی 4 هفته پس
از سقط برای پایه گله مفید باشد

برای مطالعه بخش‌های دیگر این مقاله کلیک کنید:

نکاتی در پرورش گوسفند