نفروپاتی تغذیه‌ای در طیور

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ نفروپاتی تغذیه‌ای در طیور یکی از بیماری‌های کلیوی در طیور بوده که بر اثر نامناسب بودن جیره و کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی به‌وجود می‌آید.

الف– جوجه‌های جوان که در معرض کمبود ویتامین A قرار دارند معمولاً در 3 هفته تلف می‌شوند و در کالبدگشایی این پرندگان رسوب اورات در آزمایش‌های ریزبینی بدن به همراه اتساع حالب‌ها دراثر تجمع اورات در داخل آنها مشاهده می‌شود.

بیشتر بدانیم:
بیماری‌های مهم تنفسی طیور
بیماری نکروز روده در مرغ‌ها

ب– سستی و بی‌حالی ناشی از سدیم: این باور وجود دارد که مسمومیت نمکی موجب نارسائی شدید کلیوی و نقرس احشایی می‌شود مصرف بیش ازحد سدیم کلراید برای طیور سمی است پس بکارگیری بیش از اندازه این ماده غذایی اشتهاآور در آب آشامیدنی موجب بروز نارسائی در سیستم قلبی–عروقی خواهد شد و ضایعات کلیوی شدید شبیه به گلومرولواسکلروزیس در ماکیان جوان بروز می‌کند.

درحقیقت فرم حاد نارسائی کلیوی به همراه نقرس احشایی و نهایتاً مرگ به‌سرعت اتفاق می‌افتد و در کالبدگشایی حالب‌های کلیوی با اورات انباشته‌ی شدید مشاهده می‌شود. مکانیسم حقیقی ضایعات این‌چنینی اگرچه شناخته شده است اما به‌نظر می‌رسد که دررابطه با عدم بالانس بودن سدیم و پتاسیم باشد، زیرا در اکثر موارد با اضافه کردن پتاسیم به جیره عارضه بروز کرده و ظاهراً سدیم برای نفرون‌ها سمی است.

ج– نفروپاتی ناشی از کلسیم: درصورتی‌که کلسیم به میزان 3درصد بجای میزان طبیعی 6/0 – 1 درصد در جیره غذایی درنظر گرفته شود ضایعات کلیوی بروز کرده و سرانجام دراثر نارسائی شدید کلیه‌ها و نقرس احشایی مرگ اتفاق خواهد افتاد. در گالبدگشایی فیبروز بینابینی و رسوب اورات در کلیه‌ها و سنگ‌های آهکی در حالب‌ها همراه با تحلیل برجسته کلیه‌ها دیده خواهد شد.