توان تولید در مرغداری‌های مدرن

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ پرورش دادن مرغ‌های خوب، مدیریت مزرعه و سلامت دستگاه گوارش، نیاز به انجام درست کارها و توجه به جزئیات دارد.

مجموعه‌ای از کیفیت خوراک، انجام راهکارهای دامپزشکی، و توجه بیشتر به مدیریت مزرعه و مدیریت گله، کمک می‌کنند تا مرغ‌ها از بهترین امکانات برای رسیدن به بیشترین سطح توان تولید برخوردار شوند.

رسیدگی به کیفیت خوراک، نور، هوا، آب، بایوسکیوریتی، ضدعفونی کردن، فضای زندگی و کارکنان، بهترین شیوه مدیریت، نه تنها در دوره رشد آغازین جوجه‌ها، بلکه در طول دوره زندگی گله به شمار می‌رود.

موارد مهمی که در پرورش طیور باید به آنها توجه شود در زیر می‌آید:

1- بایوسکیوریتی

• انجام خوب و درست کارهای بایوسکیوریتی، در طول دوره تولید مرغ‌های گوشتی (پیش از جوجه‌ریزی و پس از آن) برای موفقیت در یک مرغداری گوشتی، اهمیت بسیار دارد.

• بایوسکیوریتی کارآمد، به پاکیزگی، کنترل انگل‌ها و حشرات کمک می‌کند، انتقال بیماری‌ها در داخل سالن‌ها، و از سالنی به سالن دیگر را کاهش می‌دهد.

2- فاصله زمانی میان جوجه‌ریزیها

• دست کم باید 2 هفته میان جوجه‌ریزی‌ها فاصله زمانی داده شود تا کارهای پاکیزگی و ضدعفونی کردن به خوبی انجام شوند.

این کار به کاهش انتقال بیماری‌ها میان دو گله پیاپی، کمک می‌کند و فرصت مناسب برای آماده‌سازی سالن‌ها، پیش از رسیدن جوجه‌ها را فراهم می‌نماید.

3- آماده‌سازی پیش از جوجه‌ریزی

• سالن‌ها می‌باید پیش از رسیدن جوجه‌ها به خوبی آماده شده باشند تا تلفات در طول دوره رشد و پرورش به کمترین برسد.

• برای یادآوری: به گرمادهنده‌ها، دمای کف سالن، دستگاه‌های اندازه‌گیری رطوبت و دما، دستگاه‌های تهویه، آبخوری‌ها، دانخوری‌ها، و مانند اینها باید رسیدگی شود.

4- پیشگیری از کوکسیدیوز

• کوکسیدیوز بیماری‌ای است که به وسیله انگل‌های میکروسکوپی در روده پدید می‌آید. این انگل‌ها، روی سلامت دستگاه گوارش اثر منفی می‌گذارند، و ممکن است سبب گرفتاری‌های دیگر دستگاه گوارش شوند. حفظ تمامیت روده در آغاز دوره، برای فرصت دادن به مرغ‌ها در رسیدن به اوج عملکرد ژنتیکی‌شان کمک می‌کند.

5- مدیریت پرورش در دو هفته نخست (Brooding)

• باتوجه به پیشرفت توان ژنتیکی مرغ‌ها در رشد سریع آنها، توجه بیشتر به دوره brooding، بسیار اهمیت دارد.

اطمینان از اینکه جوجه‌ها دوره آغازین زندگی را به خوبی پشت سر بگذارند، تأثیر عمده‌ای روی سلامتی آنها در آینده و عملکرد آنها می‌گذارد.

• دوره brooding، بهترین زمان برای رشد روده، و ایجاد میکروفلور متوازن روده است.

6- مدیریت بستر مرغداری

• پوشش کف سالن‌های مرغداری، جایگاه خواب و استراحت مرغ‌ها به شمار می‌رود. افزون بر این‌ها، ایستادن، و استراحت روی بستر سالن به طور طبیعی سبب می‌شود که جوجه‌ها یا مرغ‌ها به بستر سالن نوک بزنند. برای همین است که کیفیت و وضع بستر، روی سلامتی دستگاه گوارش مرغ‌ها از آغاز جوجه‌ریزی و در طول دوره تولید، و نیز روی سودآوری مرغداری اثر می‌گذارد.

• بستر خیس، یک دایره خبیثه اثرگذار روی سلامتی دستگاه گوارش به شمار می‌رود. بستر خیس، بدون مدیریت مناسب به صورت زمینه رشد بیماری‌زاها درمی‌آید، و ممکن است نقطه آغاز استرس دستگاه گوارش باشد که به بیماری‌های گوناگون می‌انجامد.

با افزایش خیسی بستر، سطح آمونیاک در سالن بالا می‌رود که برای سلامتی مرغ‌ها بسیار خطرناک است. پیشگیری از ایجاد بستر خیس، بسیار آسان‌تر از مدیریت بستر خیس است.

برخی از کارهایی که می‌توانند به جلوگیری از ایجاد خیسی بستر کمک کنند، نوع پوشش بستر، کیفیت پوشش بستر، عمق پوشش بستر، کیفیت آب، مدیریت سیستم آبرسانی و آبخوری‌ها و مدیریت روشنایی هستند.

تهویه و دمای هوا

• بستری که پوشش آن بسیار خشک و پر گرد و غبار باشد می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که جوجه‌ها آب کافی نمی‌نوشند.

گرد و خاک بالا می‌تواند به گرفتاری‌های تنفسی مرغ‌ها بیانجامد.

7- مدیریت آب در مرغداری

• مرغ‌ها معمولاً آب بیشتری به نسبت موادی که می‌خورند می‌نوشند، و آبخوری‌ها 70 تا 80درصد این اندازه آب نوشیدنی را به مرغ‌ها می‌رسانند. برای همین است که آب، مهمترین ماده غذایی مرغ‌ها به شمار می‌رود. فراهم بودن آب پاکیزه، از چالش مرغ‌ها می‌کاهد و عملکرد آنها در تولید را بالا می‌برد.

• عواملی که باید در مدیریت آب مرغداری در نظر گرفته شوند:

- کیفیت آب، فشار آب در لوله‌های آبرسانی، ارتفاع آبخوری‌ها، مواد معدنی موجود در آب و دسترسی جوجه‌ها یا مرغ‌ها، به آبخوری‌ها.

- پاکیزگی آبخوری‌ها و لوله‌های آبرسانی و رگلاتورها، پیش از رسیدن جوجه‌ها در طول دوره پرورش.

- فلاش کردن لوله‌های آبرسانی پیش از رسیدن جوجه‌ها، و در دوره تولید.

- زدودن بایوفیلم‌ها و مواد معدنی انباشته شده در سیستم آبرسانی.

- نگهداری خوب از آبخوری‌ها

 8- مدیریت خوراک مرغ

• مرغ‌ها می‌باید به آسانی به خوراک دسترسی داشته باشند.

ارتفاع دانخوری از کف سالن اگر برای قد جوجه‌ها یا مرغ‌ها مناسب باشد، اتلاف خوراک و ریخته شدن روی بستر را کم می‌کند و مرغ‌ها نیز به آسانی به خوراک دسترسی خواهند داشت.

انجام دادن پیشنهادهای تولیدکننده خوراک درباره تعداد مناسب دانخوری‌ها برای تعداد معینی از مرغ‌ها نیز دسترسی مرغ‌ها به خوراک را آسان می‌کند.

• مرغ‌ها به‌طور طبیعی به بستر نوک می‌زنند، اما جلوگیری از بیرون ریختن خوراک از دانخوری‌ها، از این که مرغ‌ها بیش از اندازه دانه از بستر برنچینند کمک می‌کند.

• کیفیت خوب خوراک، مانند آلوده نبودن به سموم قارچی (مایکوتوکسین‌ها)، برای دستیابی به تولید خوب بسیار اهمیت دارد.

9- تراکم تراکم در مرغداری

• هرچه تراکم در سالن بیشتر باشد، علاوه بر شلوغ شدن سالن، تأثیر منفی روی عملکرد گله می‌گذارد.

استرس برخاسته از تراکم هم روی خود مرغ، و هم روی جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش او (میکروبیوم) اثر منفی می‌گذارد.

• پایین نگه داشتن تراکم در طول دوره تولید می‌تواند از چالش (درگیری) مرغ‌ها با عوامل منفی کم کند.

10- چالش‌های محیط زندگی

• مدیریت محیط زندگی مرغ‌ها زمینه‌های گوناگونی، مانند دمای محیط، رطوبت نسبی، تهویه، و روشنایی را دربر می‌گیرد.

• دانستن این که این زمینه‌ها، هم جدا از یکدیگر، و هم با یکدیگر چگونه به خوبی کار می‌کنند، می‌تواند به مدیریت گله کمک کند.

11- زیر نظر قرار دادن روزانه مرغ‌ها

• هرچه سر زدن به سالن‌ها و زیر نظر قرار دادن فعالیت مرغ‌ها بیشتر باشد، به پی بردن زود هنگام به بیماری‌ها کمک می‌کند.

• پیگیری روزانه وضع دما، رطوبت، تهویه، در داخل سالن‌ها، و دمای هوای بیرون سالن‌ها، توصیه می‌شود.

• رسیدگی به وضع مرغ در مواقع حساس انتقال، مانند (انتقال از روز به شب، هنگام رسیدن جوجه‌ها به مرغداری، در میانه دوره رشد، به هنگام تغییر جیره، و ...) به آگاهی شما از آنچه در گله می‌گذرد می‌افزاید.

• زیرنظر قرار دادن مصرف خوراک و آب، به شما کمک می‌کند که از پیشرفت گله آگاه شوید.

12- مواظب دستگاه‌ها باشید

• دور زدن در مرغداری به شما کمک می‌کند که از خوب کار کردن و خوب نگهداشتن دستگاه‌ها مطمئن شوید.

13- وضع تلفات

• مرغ‌های بیمار را هرچه زودتر جدا کنید و تلف کنید.

14- مدیریت سلامتی گله

• با همکاری دامپزشک گله برنامه‌ای برای حفظ سلامتی مرغ‌ها تهیه کنید.

15- رابطه، و همکاری گروهی

• اطمینان از اینکه رابطه مناسب و همکاری خوب، به آرامی میان همه کسانی که در انجام کارهای مرغداری دست دارند، برقرار است، موفقیت انجام برنامه مدیریت سلامتی دستگاه گوارش مرغ‌ها را فراهم می‌کند.

منبع: نیکوتک

برگرفته از مجله مرغداری farmers Chicken کانادا

نوشته  Dr Kayla Price