روش‌های تشخیص درگیری پرندگان با مایكوپلاسما سینویا

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بیماری مایکوپلاسما سینویا (MS) در اکثر موارد، به صورت بیماری تحت بالینی مجاری فوقانی تنفسی روی می‌دهد. بیماری فوق زمانی که با بیماری‌هایی چون نیوکاسل، برونشیت یا هردو ترکیب گردد، می‌تواند سبب بروز ضایعاتی در کیسه‌های هوایی شود.

در سایر موارد، درگیری با MS می‌توان بصورت نوعی بیماری عمومی ظاهر شده و در نتیجه، سبب بروز علائمی در سینوس‌ها گردد. ایجاد بیماری به صورت حاد یا مزمن در جوجه‌ها و بوقلمون‌ها، عمدتاً شامل ضایعاتی در غشای سینویال مفاصل و صفحات تاندونی می‌باشد. این ضایعات با Exudative Synovitis، Tenovaginitis یا التهاب بورس، همراه می‌باشد.

تاریخچه

این بیماری، نخستین بار توسط Ollsen و همکاران، توصیف شد و سپس با مایکوپلاسماها ارتباط داده شد. فرم تنفسی این بیماری به دنبال درگیری با مایکوپلاسما سینویا روی می‌دهد. به نظر می‌رسد که برخی جدایه‌های MS درصورتی‌که با زمان واکسیناسیون برعلیه بیماری‌هایی چون IB و ND مقارن باشد، سبب بروز ضایعاتی در کیسه‌های هوایی می‌شود.

سبب‌شناسی بیماری مایکوپلاسما سینویا (MS):
طبقه‌بندی و ریخت‌شناسی مایکوپلاسما سینویا (MS)

حساسیت نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی

تاکنون گزارشی مبنی بر مقاومت این باکتری نسبت به ضدعفونی‌کننده‌ها منتشر نشده است ولی احتمال آن می‌رود که شباهت زیادی به سایر مایکوپلاسماها داشته باشد. در یک مطالعه تجربی، محلی آلوده مورد پاکسازی قرار گرفت و ضدعفونی شد و سپس به مدت یک هفته تحت چنین شرایطی باقی ماند. در مرحله بعدی، جوجه‌های یکروزه سالم را در این محل تحت پرورش قرار دادند. آزمایشات صورت پذیرفته بر روی این جوجه‌ها، عدم آلودگی آنها را به اثبات رسانید.

اما بر اساس آزمایشات صورت پذیرفته این نکته به اثبات رسیده است که باکتری فوق در PH، 6.8 یا پائین‌تر، ماندگار نخواهد بود.

مایکوپلاسما سینویا به دمای بیش از 39 درجه سانتی‌گراد حساس است. این درحالیست که بر اساس گزارشات منتشر شده، باکتری یاد شده نسبت به انجماد مقاوم است. از سوی دیگر بایستی توجه داشته باشید که میزان تیتر در شرایط انجماد کاهش خواهد یافت.

اگرچه آزمایشات دقیقی بر روی میزان مقاومت این باکتری در شرایط مختلف صورت نپذیرفته است، اما به نظر می‌رسد که ماندگاری این باکتری در محیط رشدی که حاوی زرده تخم‌مرغ باشد، بالا باشد. بر اساس برخی گزارشات منتشر شده، باکتری فوق در دمای 63 – درجه سانتی‌گراد حداقل به مدت هفت سال باقی می‌ماند.

این در حالیست که دمای 20 – درجه سانتی‌گراد، سبب ماندگاری این باکتری به مدت دو سال خواهد شد. اما در آزمایشاتی جداگانه، این نکته به اثبات رسید که محیط کشت Broth بدست آمده در 70 – درجه سانتی‌گراد، و همچنین، محیط کشت لئوفیلیزه بدست آمده در 4 درجه سانتی‌گراد، برای سال‌های متمادی باقی خواهند ماند.

این باکتری به مدت سه روز در دمای اتاق، به صورت فعال، باقی مانده است. این درحالیست که باقی ماندن مایکوپلاسما سینویا به مدت دوازده ساعت در حفره بینی، به اثبات رسیده است. از سوی دیگر، با استفاده از تکنیک‌هایی چون PCR، MS را از نمونه‌های محیطی چون پرها، ذرات گرد و غبار، غذا، آب آشامیدنی و مدفوع، جدا کرده‌اند.

ساختار آنتی‌ژنی  بیماری مایکوپلاسما سینویا (MS)

آنتی‌ژن‌های این باکتری توسط روش‌های ارزیابی آزمایشگاهی چون آگلوتیناسون سرم بر روی پلیت (SPA)، آگلوتیناسیون در لوله آزمایش (TA)، هماگلوتیناسون، روش AGP و الایزا مطالعه شده‌اند. از سوی دیگر، یکی از پروتئین‌های اصلی این باکتری، موسوم به p41 توسط روش الایزای نقطه‌ای به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

این در حالیست که پروتئین‌های p53 و p22، هنوز به خوبی بررسی نشده‌اند. توجه داشته باشید که اندازه ملکولی پروتئین‌های غشایی اصلی، در سویه‌های مختلف MS متفاوت است. سرم بدست آمده از جوجه‌های آلوده شده با MS سبب آگلوتینه شدن آنتی‌ژن مایکوپلاسما گالی سپتیکم خواهد شد. این درحالیست که بعکس مورد یاد شده کمتر رخ می‌دهد.

Robert و Olesuik این نکته را دریافتند که واکنش‌های متقاطعی از این دست، با حضور فاکتور rheumatoid مرتبط بوده وسبب بروز واکنش‌های بافتی نیز می‌شود.

واکنش‌های متقاطعی در هنگام انجام آزمایشاتی چون HI یا TA روی می‌دهد. از سوی دیگر، اپیتوپ‌های منتشر شده مایکوپلاسما گالی سپتیکم و مایکوپلاسما سینویا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. اما توجه داشته باشید که در حال حاضر، آنتی‌بادی‌های منوکلونال خاصی نیز برعلیه MS تولید شده است و رسپتورهای ایمنوگلوبولین G Fc نیز شناسایی شده‌اند.

جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما سینویا

تشخیص تفریقی

بر اساس برخی نشانه‌ها چون تاج رنگ پریده، لاغری، مشکلات پا، تاول در سینه، بزرگ شدن کف پا یا مفصل زانو، بزرگ شدن طحال، و بزرگ شدن کبد یا کلیه‌ها، می‌توان به نوعی تشخیص اولیه دست یافت. اما توجه داشته باشید که التهاب مفاصل دلایل متعددی دارد و تشخیص قطعی شما بایستی بر اساس رویه شناسایی باکتری در آزمایشگاه، صورت پذیرد.

از سوی دیگر، توجه داشته باشید که استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کولای، پاستورلا و سالمونلا نیز می‌توانند از دلایل اولیه ابتلا به Synovitis باشند. این در حالیست که مایکوپلاسما گالی سپتیکم نیز می‌تواند سبب بروز ضایعات مفاصل و تاول در سینه باشند.

فیبروز منبسط کننده metatars یا تاندون‌های منبسط کننده انگشتان و تصفیه لنفوسیتی میوکاردیوم مرتبط با عوامل التهاب مفاصل ویروسی به ما کمک می‌کنند تا آنها را از مایکوپلاسما سینویا، متفاوت سازیم.

سرم بدست آمده از جوجه‌های درگیر با tensynovitis ویروسی با آنتی‌ژن‌های MS آگلوتینه نمی‌شوند، ولی بایستی این نکته را در ذهن داشته باشید که آگلوتینین MS، ممکن است بدون درگیری قبلی مفاصل روی دهد. در مواردی که با درگیری قبلی تنفسی با مایکوپلاسما گالی سپتیکم مواجه هستیم، مورد فوق را بایستی از سایر دلایل بیماری تنفسی تفریق نمائیم.

منبع: dampezeshkan