تولیدمثل گوسفند

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بعضی از پرورش‌دهندگان علاقه‌مند به باروری زودرس میش‌های جوان هستند. این موضوع زمانی اشکال نخواهد داشت که بره‌ها از نظر جنسی و جسمی‌به بلوغ کامل رسیده باشند. زیرا باروری زودرس روی جثه دام موثر بوده و باعث می‌شود که میش‌ها به حداکثر توان تولیدمثلی خود نرسند. میش‌ها باید از نظر وزن در نژادهای سبک بالای 30 کیلوگرم و در نژادهای سنگین بالای 40 کیلوگرم وزن داشته باشند.

وزن حیوان بیش از هر عامل دیگری در بلوغ موثر است. که این امر متاثر از تغذیه دام می‌باشد. معمولاً نژادهای کوچک جثه نسبت به نژادهای بزرگ زودتر به سن بلوغ می‌رسند. بره‌های بهاره به علت تغذیه بهتر زودتر از بره‌های پاییزه به سن بلوغ می‌‌رسند. 

در ایران بره‌ها از سن 5 تا 7 ماهگی به سن بلوغ می‌رسند و از سن 6 تا 12 ماهگی قادر به جفت‌گیری می‌باشند. ولی برای بهره‌وری و تولیدمثل بهینه بهتر است آبستنی از 12 تا 18 ماهگی به بعد تنظیم شود.

بخش‌های مختلف این مقاله:
- آماده کردن میش‌ها برای جفت‌گیری
- آماده کردن قوچ در فصل جفت‌گیری
- هم‌زمان کردن فحلى در گوسفند
- اداره کردن میش‌ها در دوران آبستنی (Gestation Management)
- اداره کردن میش‌ها در هنگام زایش (Lambing Management)
- حذف و جایگزین نمودن میش‌هاى جدید

منبع: بازار بزرگ کشاورزی ایران