اختلالات عفونی دستگاه تناسلی گاو ماده

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ برخی از مشکلاتی که پس از زایمان برای گاوهای ماده به‌وجود می‌آید، اختلالات عفونی دستگاه تناسلی است که اگر درمان نشود ممکن است مشکلات زیادی در تولید بوجود آورده و حیواندیگر قادر به تولیدمثل نباشد.

1- باقی ماندن پرده‌های جنینی (Placenta Retained)

• عوامل موثر در جدا شدن پرده‌های جنینی در ماه آخر آبستنی:

– کاهش شدید در سلول‌های اپیتلیال کریپت‌های کارانکول در چند روز آخر

– تغییر جریان خون منطقه، به علت زورهای زایمانی

– هجوم سلول‌های بیگانه‌خوار به موضع

• اختلال در موارد یاد شده :

– منجر به ایجاد جفت‌ماندگی می‌گردد.

• زمان طبیعی دفع جفت :

– ٨ – ۵/٠ ساعت پس از زایمان (به طور متوسط ۶ ساعت) است.

موارد دیگر:
2- متریت سپتیک (metritis Septic)
3- جفت‌ماندگی (Retained Placenta)
4- اندومتریت (Endometritis)
5- پیومتر (Pyometra)

متریت
سپتیک
تا ده روز پس
از زایمان، دیده
می‌شود.
افزایش RR, HR و دمای
بدن، کاهش اشتها، اکثرا همراه
جفت‌ماندگی، ترشح چرک خونی
از پشت با قوام آبکی
عدم جمع شدن رحم در
توشه رکتال، اکثراً
همراه با جفت‌ماندگی
سیفوناژ رحم به
همراه استفاده از
آنتی‌بیوتیک‌تراپی
عمومی
پیومتر از ٤٥ روز بعد
از زایمان تا حدود
سه ماهگی رخ
می‌دهد.
مشاهده چرک در پشت حیوان، به
خصوص در زمان نشستن، ادرار
کردن و مدفوع آردن، بروز
آنستروس
تجمع چرک یا مواد
موآوئیدی در رحم،
همراه جسم زرد
PG
اندومتریت معمولاً از ٦ هفته
پس از زایمان به
بعد، دیده می‌شود.
وجود ترشحات چرآی از رحم،
تاخیر در آبستنی، تکرار جفت‌گیری
در حالات مختلف،
میزان خروج چرک از
واژن متفاوت است.
سیفوناژ رحم
واستفاده از PG