ضدعفونی مرغداری

به گزارش «سرویس آموزشی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ در هر نوبت جوجه‌ریزی سالن مرغداری باید کاملاً تخلیه شده، ضدعفونی و میکروب‌زدایی شود. در ادامه به بررسی مراحل انجام آن خواهیم پرداخت.

الف: شستشو ضدعفونی کردن سالن‌ها مرغداری

مرحله 1- تخلیه کود حاصل و حمل و نقل آن با توجه به دستورالعمل (بخشنامه شماه 29771 _ 74/7/9) سازمان دامپزشکی کشور باید انجام پذیرد.

مرحله 2- پاک‌سازی سالن‌ها در محوطه مرغداری از بقایای کود و پر و لاشه و سایر بقایای آلوده‌کننده از دور قبل صورت پذیرد.

مرحله 3- کلیه تجهیزات و لوازم از قبیل دانخوری، آبخوری و غیره... از سالن‌ها خارج و جهت شستشو وضدعفونی به محوطه خارج از سالن منتقل شود.

مرحله 4- با استفاده از آب گرم (با فشار قوی) کلیه قسمت‌های سالن‌ها از قبیل کف سطوح داخلی و خارجی دیوارهای سالن پشت بام و سایر تاسیسات (کارخانه تهیه دان – انبارها – دفتر کار – اتاق نگهبانی و...) در مرغداری از کود، پر و گرد و خاک کاملاً پاکیزه شود.

مرحله 5- شست شوی بعدی با استفاده از دترجنت‌ها (صابون مایع – محلول‌های پاک کننده و...) انجام گیرد و سپس با آب گرم و فشار مناسب کلیه قسمت‌ها پاکیزه شود.

مرحله 6- تعمیر و مرمت هرگونه منفذ و برطرف کردن خرابی‌های موجود در سطح سالن‌ها و سایر تاسیسات، رفع پارگی‌های توری پنجره‌ها در این مرحله الزامیست.

مرحله 7- شعله دادن کف و دیوارهای سالن از داخل و خارج تا ارتفاع 1/5 متر.

مرحله 8- ضدعفونی کلیه سطوح (کف – سقف – دیوارها – پشت بام)

مرحله 9- نظافت و ضدعفونی سیستم تهویه و سیستم‌های برق.

مرحله 10– لای‌روبی و شستشو وضدعفونی سیستم فاضلاب.

مرحله 11- پس از پایان مرحله 9 کلیه درب‌ها و پنجره‌های سالن‌ها و سایر تاسیسات تا ضدعفونی نهایی پس از نصب لوازم و تجهیزات باید بسته شوند و همچنین از ورود افراد غیر مسئول باید خودداری گردد.

بیشتر بدانیم:
ضدعفونی و آماده سازی سالن مرغداری
بهداشت خطوط آبخوری مرغداری
پاکیزگی؛ کلید موفقیت مرغداری‌ها

ب: شست شو و ضدعفونی لوازم و تجهیزات

مرحله 1- کلیه لوازم و تجهیزات مرغداری از قبیل دانخوری و آبخوری و آنهایی که قابل شست شو می باشند به خارج از سالن‌ها منتقل شود و باید در مرحله اول در آب گرم غوطه‌ور گردند.

مرحله 2- لوازم فوق را مجدداً با آب گرم و برس شسته و سپس با ماده ضدعفونی‌کننده موثر به مدت دو ساعت غوطه‌ور و ضدعفونی گردند و متعاقباً با آب تمیز آب کشیده شود.

ج: پاکسازی و شستشو و ضدعفونی محوطه

مرحله 1- سطوح آسفالته بتونی محوطه مرغداری پس از شستشو سالن‌ها با آب فشار قوی باید کاملاً تمیز شود.

مرحله 2- کلیه سطوح مطرح شده در مرحله 1 و هنچنین سطوح خاکی و... باید شعله داده شوند.

مرحله 3- اسپری ماده ضدعفونی‌کننده با توجه به مواد ضدعفونی‌کننده موثر بر روی سطوح اعم از آسفالت شده و بتونی و شنی و خاکی الزامیست.

مرحله 4- آهک‌پاشی سطوح غیرقابل شستشو محوطه مرغداری پس از انتقال لوازم و تجهیزات مرغداری به داخل سالن‌ها با آب آهک تازه انجام پذیرد.

مرحله 5- تامین محلول ضدعفونی در مدخل درب ورودی اداری و سالن‌ها پس از شست شو و ضدعفونی سالن‌ها الزامیست.

د: شست شو وضدعفونی شبکه آبرسانی

11) کلیه شبکه آبرسانی محتوی آب آشامیدنی طیور تخلیه و لای‌روبی و شستشو و تمیز شود.

11) مخازن و لوله‌ها با محلول ضدعفونی‌کننده پر گردیده و پس از 24 ساعت محلول تخلیه و سپس سیستم با آب تمیز شست‌و شو داده شود.

ه: استفاده از فرمالین جهت ضدعفونی

11) استفاده از لباسکار – ماسک و دستکش مناسب در زمان استفاده از فرمالین ضروری است.

11) قبل از شروع استفاده از فرمالین باید کلیه پنجره‌ها و هواکش‌ها و کلیه نقاطی که امکان خروج گاز از آن‌ها وجود دارد بسته شوند.

11) پس از قرار دادن کلیه وسایل و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز دوره پرورش در داخل سالن‌ها نسبت به توزیع بسترمناسب سالم به نحوی که درمسیر رفت و آمد قرار نگرفته باشد اقدام و متعاقباً نسبت به گاز دادن اقدام شود.

11) درصورتی که جهت ضدعفونی سالن‌ها از ترکیب پرمنگنات و فرمالین استفاده شود به میزان حداقل 10 گرم پرمنگنات و 20 سانتیمتر مکعب فرمالین برای هر مترمکعب لازم می‌باشد. حداقل درجه حرارت سالن کمتر از 25 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 65 درصد باشد.

بخار دادن (با غلظت 1×2)

سی سی فرمالین + 20 گرم پر منگنات پتاسیم برای هر 2/8 متر مکعب

بخش‌های مختلف این مقاله با برچسب «مجموعه آموزشی ضدعفونی‌کننده‌ها، گندزداها» قابل دسترسی است.

برگرفته از مقاله «مجموعه آموزشی ضدعفونی‌کننده‌ها، گندزداها»

گردآوری و تدوین:

مهندس حیدر داراب (کارشناس بهداشت محیط معاونت امور بهداشتی استان آذربایجان غربی) 

مهندس روح انگیز سلیمان پور (کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ارومیه) 

مهندس ابراهیم زلفی (کارشناس بهداشت محیط سازمان انتقال خون استان آذربایجان غربی)