واکسن پاستورلوز طیور ، وبای مرغان

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ واکسن پاستورلوز طیور (وبای مرغان) برای ایمن‌سازی فعال علیه وبای ماکیان، بوقلمون، اردک وغاز استفاده می‌شود. 

بیشتر بدانیم:
آشنایی با بیماری پاستورلوز (Pasteurellosis)

ترکیبات واکسن

واکسن پاستورلوز طیوربراساس دستورالعمل OIE ساخته وکنترل می‌شود. ترکیبات واکسن عبارت است از: 

- پاستورلامولتوسیدا سروتیپ A1 109× 5-4 جرم در میلی‌لیتر 

- هیدروکسیدآلومینیوم 15/0 درصد 

- فرم‌آلدیید 4/0 درصد

شکل و نوع واکسن

سوسپانسیون کشته، به رنگ زرد کمرنگ و ابری است.

دز و نحوه مصرف واکسن پاستورلوز طیور

این واکسن را می‌توان در سنین 12- 8 هفتگی تجویز کرد.

- به مقدار 5/0 میلی‌لیتر از راه داخل عضلانی (سینه) تزریق شود.

- در مناطقی که سابقه بیماری وجود دارد توصیه می‌شود واکسیناسیون دو بار در سال (بهار و پائیز) انجام گیرد.

- درمناطق گرم ومرطوب قبل از شروع فصل بارندگی واکسیناسیون انجام شود.

توصیه‌ها و احتیاطات لازم

- دقت کنید که واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه تامین شده باشد.

- واکسن باید طبق دستور دامپزشک وتوسط تکنسین‌های دامپزشکی تزریق شود.

- درموقع مصرف، شرایط استریل را رعایت کنید.

- قبل و حین مصرف، بطری حاوی واکسن راچندین بار سر و ته کنید .

- دقت کنید که واکسن یخ نزده باشد.

- قبل از مایه‌کوبی از سلامت گله اطمینان حاصل کنید.

- حتی‌الامکان پرندگان یک گله را به طور هم‌زمان مایه‌کوبی کنید. 

- دقت کنید تا واکسن در داخل قفسه سینه تزریق نشود.

- ویال‌های خالی واکسن را به طور صحیح معدوم کنید.

- محتوای ویال را در روز واکسیناسیون مصرف کرده، از مصرف باقی مانده واکسن در روزهای بعد خودداری کنید.

موارد منع مصرف واکسن وبای مرغان

- پرندگانی را که از نظر بالینی بیمار بوده، بر اثر حمل و نقل یا سوء تغذیه ضعیف شده‌اند، مایه‌کوبی نکنید.

- مصرف واکسن پس از انقضای تاریخ مصرف ممنوع است. 

عوارض جانبی 

عوارض جانبی ندارد.

شرایط نگهداری 

در دمای 8-4 درجه سانتی‌گراد و دور از نورحمل ونگهداری شود. در این شرایط واکسن تا یک سال پس از تاریخ تولید قابل مصرف است.

بسته‌بندی 

این واکسن در ویال 100 میلی‌لیتری (معادل 200 دز) با برچسب مشخصات عرضه می‌شود. هر جعبه حاوی 25 ویال است.