چه موادی با پروتکسین سازگاری دارند؟

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ آیا «پروتکسین» با آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی، محرک‌های رشد آنتی‌بیوتیکی، و کوکسیدیات‌ها سازگاری دارد؟

• پروتکسین با همه مواد و داروهای افزودنی به خوراک مرغ سازگار باشد.

• برخی آنتی‌بیوتیک‌ها مانند: پنی‌سیلین، تایلوزین، اکسی‌تتراسایکلین، کلروتتراسایکلین، لینکومایسین و فلمکوئین از اثر پروتکسین می‌کاهند.

• به توصیه سازنده می‌توانید همزمان با مصرف این آنتی‌بیوتیک‌ها از پروتکسین با دوز بالاتری استفاده گردد.

فهرست مواد سازگار با پروتکسین

آپرومایسین Apramycin آمپرلیوم Amprolium
بای تریل (Baytril (Enrofloxacin آواپرسین Avoparcin
کلوپیدال Clopidal + Methyl Benzoquate بنزوکولات Benzoquate
(Cosumix Plus (Sulphachlorpyridazin – Na سیپروفلوکساسین Ciprofloxacine
دیاوریدین Diaveridin کلیستین سولفات Colistin Sulphate
انروفلوکسازین Enrofloxacin دانوفلوکساسین Danofloxacine
اتوبیت Etobate دای متریدازول (Dimetridazole (Emtryl
فلاومایسین (Flavomycin (e اریترومایسین Erythromycin
فلوروکوینولونز (Fluoroquinolones (e.g. Ciprofloxacin, Enrofloxacin اکسنل Excenel
لازالوسید Lasalocid فلاوفسفولیپول Flavophospholipol
ناراسین Narasin هالکوئینال (Halquinal (5-7-Di-Hydroxy-Chloro- Quinoline
نیکربازین (Nicarbazin (e موننسین Monensin
نورفلوکساسین (Norfloxacin (Bel-Flox نئومایسین (Neomycin (e
استرپتومایسین Streptomycin 3-Nitro-4-hydroxy-phenyl arsonic acid
سولفادی متوکسین Sulphadimethoxine الندومایسین Oleandomycin
سولفاکوینوکسالین Sulphaquinoxaline سالینومایسین Salinomycin
تری مدیازین Trimediazine سولتریم Sulphadiazine + Trimethoprim
ویرجینامایسین (Virginiamycin (e سولفادیمیدین Sulphadimidine
زوآلن Zoalene تیامولین (Tiamulin Fumarate (Dynamutilin
آویلامایسین Avilamycin ونکومایسین Vancomycin
زینک باسیتراسین (Zinc Bacitracin (e    
آزمایش‌های بازدارندگی با پروتکسین  cfu/g 108×2، یک گرم در هر لیترآب انجام شده است.

• آیا پروتکسین با کلر آب، ضدعفونی‌کننده‌ها، مواد معدنی، ویتامین‌ها و دیگر موادی که به خوراک مرغ‌ها افزوده می شود سازگاری دارد؟

پروتکسین با کلر آب تا سطح ppm 10 سازگار است. کلر آب نوشیدنی شهرها و مرغداری‌ها بسیار پایین‌تر از این است.

بیشتر بدانیم:
ویژگی باکتری‌های پروتکسین
نقش پروبایوتیک‌ها در صنعت مرغداری
استفاده از پروتکسین برای مرغ گوشتی

ضدعفونی‌کننده‌ها

ضدعفونی‌کننده‌هایی مانند Aviclens (ضدعفونی‌کننده آب) و paraclear (پاکیزه‌کننده خط آب‌رسانی) و یا کلره با پروتکسین سازگاری دارند. ضدعفونی‌کننده‌های وسیع‌الطیف می‌توانند بر روی باکتری‌های پروتکسین اثر ضعیف‌کنندگی داشته باشند.

ضدعفونی‌کننده‌های خوراک دارای ترکیبات فرمالین می‌توانند از اثر پروتکسین بکاهند.

خنثی‌کننده‌های کوکسیدوز

پروتکسین با همه مواد شناخته شده برای خنثی کردن کوکسیدوز خوراک سازگار است.

ویتامین و مواد معدنی

پروتکسین با ویتامین‌ها و مواد معدنی تا آن اندازه که در مکمل خوراک افزوده می‌شود سازگاری دارد.

نمک

با آجرنمک لیسیدنی که دارای نوع نمک ویژه است (Elevated Salt) ما توصیه نمی‌کنیم که پروتکسین افزوده شود.

اسیدهای ارگانیک (آلی) و پری‌بایوتیک‌ها

افزودن اسیدهای آلی و پری‌بایوتیک‌ها به خوراک اثر منفی روی زنده بودن میکروارگانیزم‌های پروتکسین ندارد. در حقیقت آنها با همخوانی میکروارگانیزم‌های پروتکسین در دستگاه گوارش به کار پروتکسین کمک می‌کنند.

دیگر چیزها

زنده بودن پروتکسین با دیگر مواد رایجی که به خوراک افزوده می‌شوند آسیب نمی‌بیند.

منبع: نیکوتک