عارضه ژنتيكي گاوهای هلشتاین

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ این نقص اولین بار در آفریقای جنوبی در گله‌های تحت پوشش تلقیح مصنوعی مشاهده گردید. DUMPs از عبارت Deficiency Uridine Monophosphate synthase مشتق شده است.

این حالت یک نقص ژنتیکی در گاوهای هلشتاین است و اختلالی است که در آنزیم یورودین منو فسفات سنتتاز رخ می‌دهد. این آنزیم در همه سلول‌های بدن یافت می‌شود و مسئول تبدیل اسید یوروتیک به یوریدین منو فسفات می‌باشد که برای تشکیل بازهای پیریمیدین ضروری می‌باشد. این نقص ژنتیکی یک صفت اتوزومی مغلوب بوده و در هنگام تلاقی یک فرد نرمال با یک فرد حامل بدون توجه به جنسیت نیمی از نتاج طبیعی و نیمی دیگر حامل این نقص خواهند بود. اگر دو گاو حامل با هم تلاقی یابند انتظار می‌رود که یک چهارم نتاج نرمال، یک دوم ناقل و یک چهارم هموزیگوت مغلوب باشند. جنین‌های مغلوب از لحاظ این بیماری به صورت نارس متولد شده و عمدتاً هنگام تولد با جنین مرده همراه هستند. در نتیجه هزینه زیادی جهت تلقیحات متعدد و فاصله گوساله‌زایی طولانی‌تر ازحد معمول در گله‌های حاوی این عارضه قابل انتظار است.

بیشتر بدانیم:
گاو نژاد هلشتاین (holstein)
استانداردهای طلایی برای تلیسه‌های در حال رشد
مقایسه بازدهی گاوهای شیری نژاد جرزی و هلشتاین

این عارضه مختص گاوهای هلشتاین است و در نژادهای دیگر مشاهده آن تقریباً بعید به نظر می‌رسد. از لحاظ فنوتیپی هیچ تفاوتی از لحاظ وزن تولد، اندازه بدن و رشد بین فرد ناقل و فرد  نرمال وجود ندارد و تنها تست PCR متمایزکننده ناقلین از گاوهای سالم می‌باشد. وقتی گاو نر سالم با ماده‌های ناقل در دومین شیردهی یا شیردهی‌های بعدی تلاقی می‌یابد فاصله گوساله‌زایی ۳۷ روز طولانی‌تر از گاوهای ماده سالم هم گله‌ای می‌شود.

تولید شیر گاوهای ماده ناقل این نقص طبیعی بوده اما مقدار اسید اورتیک در شیر آنها بیش از حد معمولی است. جهش مرتبط با این عارضه (جایگزینی سیتوزین بجای تیمین) در ژن UMPs شناخته شده است که باعث ایجاد یک کدون توقف در پروتئین نابالغ ایجادکننده این آنزیم می‌شود. این جهش از طریق روش PCR-RFLP قابل تشخیص می‌باشد.

در کاتالوگ‌های انتخاب اسپرم کد DP ناقلین این عارضه (Carrier of DUMPs) و کد TD گاوهای نر فاقد این عارضه (Test Free as Carrier of DUMPs) را نشان می‌دهد.

منبع: dampezeshkan