سرانه مصرف گوشت مرغ در جهان

به گزارش «سرویس اقتصاد داخلی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ گفته شده که سرانه مصرف پروتیین با سرانه درآمد و توسعه اقتصادی کشورها رابطه مستقیم دارد. در حال حاضر سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران ٢٨ کیلوگرم و در سال ٢٠١٧ حدود ٢٦ کیلوگرم بوده است. اینکه آیا این گزاره برای ایران صادق باشد یا عواملی همچون گران بودن گوشت قرمز و ماهی، مصرف‌کننده را به سمت مصرف گوشت مرغ سوق داده، نیاز به بحث و تحقیقات فنی دارد.

سرانه مصرف گوشت مرغ در سال ٢٠١٧ (کیلوگرم/سال) به شرح زیر می‌باشد:

• اسرائیل: ٥٨/٦

• آمریکا: ٤٨/٩

• مالزی: ٤٦/٥

• استرالیا: ٤٤

• عربستان: ٣٩/٧

• برزیل: ٣٧/٤

• کانادا: ٣٥/١

• روسیه: ٣١/٥

• کلمبیا: ٢٨/٦

• اوکراین: ٢٠/٦

• ترکیه: ١٧/٧

• تایلند: ١٤/٥

• فیلیپین: ١٢/٦

• پاکستان: ٤/٥

• هند: ٢/١

• نیجریه: ١/٣

• استونی: ٠.٥

منبع: انجمن صنایع خوراک دام ایران