خوراک مادیان شیرده

به گزارش «سرویس اطلاعات دارویی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ تولید شیر در مادیان به‌طور قطع وابسته به تغذیه در دوران آخر آبستنی و بعد از زایمان می‌باشد. از آنجایی‌که عدم تغذیه مناسب مادیان در دوران آبستنی و نیز شیردهی در این دوران منجر به نقص در تکوین و رشد جنین در آبستنی جنین می‌گردد، ممکن است حتی بعد از زایمان در اثر نقص و کمبود در تولید شیر، کره دچار سوءتغذیه شود. همچنین رشد و تکامل استخوان‌ها در کره تحت تاثیر تغذیه و ترکیبات شیر مادر می‌باشد. تولید شیر نه تنها وابسته به ژن می‌باشد بلکه تحت تاثیر میزان انرژی و مواد غذایی دریافتی در خلال آبستنی و شیردهی می‌باشد. ازطرفی طی سال‌های اول تا سوم پس از زایمان بیشترین میزان شیر تولید می‌گردد که در اثر سوءتغذیه این میزان تولید نشده و منجر به رشد ناقص و ضعیف کره اسب‌ها می‌گردد.

انرژی قابل هضم 3520 کیلوکالری در کیلوگرم
ماده خشک 89%
پروتئین 14%
لیزین 0/64%
میتونین + سیستنین 0/51%
فسفر 0/57%
کلسیم 0/08%
پتاسیم 0/85%
سدیم 0/26%
کلر 0/45%

ترکیبات: درت، جو، سبوس گندم، کنجاله سویا، نمک طعام و افزودنی‌های گیاهی

دستورالعمل مصرف

تا سه ماه پس از زایمان روزانه 3/5 کیلوگرم و از این زمان تا زمان از شیرگیری کره به ازای هر ماه 200 گرم کمتر مصرف شود. این مقدار بایستی همراه 5 کیلوگرم یونجه خشک و مرغوب و یک کیلوگرم کاه مرغوب به‌طور روزانه مصرف شود.