اهمیت مدیریت وزن مرغ‌های تخم‌گذار

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ مدیریت کردن وزن مرغ‌ها در گله‌های تخم‌گذار، یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید همواره پیگیری شود.

بر پایه تجربه‌ای که من دارم، مرغداران در بیشتر مواقع، تنها در دوره رشد (Brooding) مرغ‌ها، مراقب این موضوع هستند. هنگامی که مرغ‌ها شروع به تخم‌گذاری می‌کنند، مرغداران این مراقبت را به فراموشی می‌سپارند.

در گله‌های مرغ تخم‌گذار، در همه دوره‌ها، به دلایل متفاوت باید مراقب وزن مرغ‌ها بود:

- در دوره پرورش، وزن مناسب داشتن مرغ‌ها، رابطه مثبتی با عملکرد بهتر مرغ‌ها در دوره تولید تخم دارد.

- در دوره تولید، کنترل مرتب وزن، به مرغداران نشان می‌دهد که آیا محیط و شرایط مرغداری انتظار آنها را از بهترین بودن وضع تولید برآورده خواهد کرد یا نه.

چرا رسیدگی به وزن مرغ‌ها اهمیت دارد؟

کنترل هفتگی وزن مرغ‌ها، برای کنترل پیشرفت واقعی گله، ضروری می‌باشد، زیرا هرچه زودتر به انحراف از استاندارد و رشد پی ببریم زودتر می‌توانیم آنها را اصلاح کنیم.

حداقل زمان برای تکرار رسیدگی به وزن مرغ‌ها:

• از روز نخست تا هفته سوم یا چهارم، هر هفته یکبار، جوجه‌ها را به صورت گروهی وزن کنید.

• از هفته سوم تا هفته 62 ،هفته‌ای یکبار.

• از هفته 62 تا هفته 53 ،هر دو هفته یکبار.

• از هفته 53 به بعد هر 4 هفته یکبار.

همان‌گونه که در جدول شماره 1 می‌بینید، مدیریت وزن، و یک‌دست بودن، می‌تواند روی بسیاری از عوامل مهم اثرگذار باشد. نکته‌ای که برای بسیاری از مرغداران تخم‌گذار تعجب‌آور است، این است که رشد مرغ‌ها خطی نیست.

مرغ‌ها در هفته‌های 6 تا 11 بالاترین رشد را دارند و تا هفته 16، کاهش می‌یابد، آنگاه پس از آن دوباره رشد آنها بالا می‌رود. این هنگامی است که مغز استخوان‌ها تشکیل شده‌اند، که این برای استحکام پوسته تخم‌مرغ بسیار اهمیت دارد.

جدول شماره 1 - اثر کیفیت پولت در عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار

اثر کیفیت پولت در عملکرد مرغ تخمگذار

دوره پرورش - سرمایه‌گذاری روی گله

در دوره پرورش، هدف شما در هفته‌های چهارم و پنجم باید این باشد که بیشترین افزایش وزن را به دست آورید.

در پایان دوره پرورش، یک‌دست بودن خوب گله بسیار مهم است تا اطمینان یابید که بیشتر مرغ‌ها از بهترین تصمیم‌های مدیریتی، مانند برنامه خوراک‌دهی، برخوردار بوده‌اند.

یکدست بودن گله بستگی دارد به:

• فضای دانخوری و آبخوری مناسب برای هرمرغ.

• دسترسی کامل به وسایل، به ویژه به محل لانه‌گذاری.

• زمان خوراک‌دهی: تناوب کمتر خوراک‌ریزی = هر بار بیشتر خوردن= کمتر جدا کردن خوراک .

• اندازه‌های خوراک (درازا).

• خوگرفتن به زمان خوراک خوردن: مرغ‌ها را در دوره پرورش، به روش خوراک‌دهی که در دوره تولید عوض خواهد شد، عادت بدهید (از هفته پنجم).

بیشتر بدانیم:

عفونت میکروبی در مرغان تخم گذار

تغذیه؛ عامل بازدارندۀ کانیبالیسم در مرغ های تخمگذار

بررسی برخی مشکلات در تغذیه مرغ‌های تخمگذار و پولت‌ها

انواع لانه تخمگذاری مرغ و استانداردهای مربوطه

بلوغ جنسی و وزن مرغ‌ها

سرانجام، هنگامی که پولت‌های شما پا به دوره بلوغ جنسی می‌گذارند، وزن آنها، وزن تخم‌مرغ‌هایشان را تعیین می‌کند.

مدیریت بلوغ جنسی مرغ‌ها نیز یکی از عوامل کلیدی، برای کنترل وزن مرغ‌ها در آغاز دوره تخم‌گذاری است.

برای نمونه، برای مرغ‌های قهوه‌ای، بسیاری از آزمایش‌های فارمی نشان داده‌اند که اصلاح هر 62گرم وزن در هنگام بلوغ جنسی، یک گرم تفاوت در وزن تخم‌مرغ‌ها ایجاد می‌کند.

در این هنگام، وزن مرغ‌ها را می‌توان با خوراک و برنامه خوراک‌دهی به ویژه با دقت روی سطح انرژی جیره، تنظیم کرد.

نوردهی نیز یکی از عواملی است که روی اشتها و خوردن خوراک مرغ‌های شما اثر می‌گذارد. بالا بردن نور در دوره پرورش، مرغ‌ها را به خوردن بیشتر، و وزن‌گیری تشویق می‌کند.

چکیده مطلب و نتیجه‌ها

• کمبود وزن در آغاز تولید، روی کل توده تخم‌مرغ تولیدی گله اثر می‌گذارد.

• دوره پرورش، زمان کلیدی پیشرفت برای موفقیت گله در دوره تخم‌گذاری است (فاز سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود).

• دوره پرورش، یک دوره تربیت مرغ‌ها است (عادت دادن).

• مرغ‌ها را پیش از این که شروع به تخم‌گذاری کنند منتقل کنید.

• وزن مرغ، یک عامل کلیدی برای مدیریت گله است زیرا روی عملکرد گله در آینده اثر می‌گذارد.

• بنابراین، وزن مرغ‌های تخم‌گذار می‌باید در همه دوره‌های عمر گله کنترل شود.

مدیریت، به ویژه در برنامه نوردهی و تغذیه می‌تواند به کنترل وزن مرغ‌ها کمک کند تا مرغ‌ها به 100% توان ژنتیکی خود برسند.

استفاده از «پروتکسین» با تندرستی دیواره روده موجب بهبود جذب خوراک و یک‌دست شدن گله می‌شود.

مجله - International Poultry Production 2017 - دکتر Paul Griynon Dumoulin

منبع: نیکوتک