تشخیص بیماری لمپی اسکین

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ تشخیص اولیه از طریق مشاهده ضایعات مشخص پوستی و یا دهانی می‌باشد. در حیواناتی که موهای بلند دارند می‌توان از طریق ریختن آب بر روی حیوان، نودول‌ها را به راحتی مشاهده کرد.

تشخیص قطعی بیماری فقط توسط دامپزشک و آن هم با برداشتن نمونه‌های پوستی و ارسال به آزمایشگاه مقدور می‌باشد. در آزمایشگاه ویروس عامل بیماری را جداسازی وتشخیص می‌دهند (نمونه‌برداری،  می‌بایست حتماً انجام شود زیرا بیماری‌های دیگری نیز وجود دارد که علائمی شبیه لامپی اسکین دارند و روش‌های کنترل و مبارزه با آنها کاملاً با این بیماری متفاوت است)

تشخیص احتمالی با علائم بالینی میسر است اما برای تایید تشخیص می‌توان به مشاهده ویریون پاکس ویروس در نمونه اخذ شده زیر میکروسکپ الکترونی استناد کرد. نمونه‌های مناسب در دام‌های زنده عبارتند از: سرم، مایع ندول‌ها، دلمه، بیوبسی پوست

در دام‌های تلف یا کشتار شده نمونه از ضایعات پوستی وضایعات دستگاه تنفس و دستگاه گوارش در فرمالین استفاده می‌شود.

تشخیص تفریقی بیماری لامپی اسکین

• بیماری لامپی اسکین کاذب ناشی از هرپس ویروس 2 گاو

• واکنش‌های افزایش حساسیت تاخیری و آلرژی پوست

• گزش حشرات و کنه‌ها

• سل جلدی

• بیماری Streptothricosis