اصول پیشگری بیماری‌های دام

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ پیشگیری به معنای ساده جلوگیری از بوجود آمدن بیماری قبل وقوع آن است. در مفهوم متداول پیشگری شامل اقداماتی است که از آنها برای بوجود نیامدن بیماری و یا قطع ویا آهسته کردن سیر بیماری استفاده می‌شود.

نکته مهم در کنترل و پیشگیری بیماری درک نحوه پراکندگی بیماری است که باید بدانیم:

1- دامداری‌ها متراکم و نیمه‌متراکم در چه منطقی واقع شده است.

2- میزان شیوع و نوع بیماری حاضر در مناطق

3- راه‌های انتقال

پیشگیری و کنترل بیماری در دام مشتمل بر فعالیت‌های ذیل می‌باشد:

1- اقدامات اختصاصی حفاظتی (مصون‌سازی = واکسیناسیون)

2- کنترل تردد دام و نقل و انتقال (قرنطینه)

3- ارتقای بهداشت محیط، دامداری، عمومی

4- مراقبت بیماری‌های دامی

5- ضدعفونی

6- کشتار و امحا

مسلماً واکسیناسیون ارزان‌ترین و موثرترین راه کنترل و پیشگیری بیماری‌ها می‌باشد به‌کارگیری واکسیناسیون استراتژیک: اولاً سطح شیوع بیماری در بعضی از منطق کشور کاهش پیدا کرده که این خود موجب جلوگیری از بروز هرگونه ضرر و زیان اقتصادی به دامداران و سرمایه ملی می‌باشد ثانیاً ریشه‌کنی بیماری را تسریع می‌نماید.

ایجاد ایمنی دسته جمعی دام‌ها از مفیدترین عملیات هدایت شده در جهت مقابله با بیماری‌ها است.

بیشتر بدانیم:

انواع واکسن و برنامه واکسیناسیون دام

هایپوکالمی حاد در گاوها

لکوز انزئوتیک (EBL) در گاو

موارد مهم در واکسیناسیون دام

1- نگهداری واکسن در شرایط مناسب از تولید تا تزریق به بدن دام

2- حفظ برودت مناسب (حفظ زنجیره سرد)

3- رعایت شرایط سترونی به هنگام تلقیح واکسن

4- رعایت دزاژ توصیه شده در واکیسناسیون

5- واکسیناسیون به موقع و در فصل مناسب

قرنطینه دام

در بین بیماری‌های عفونی میکروبی و ویروسی در دام‌ها بعضی‌ها هستند که نه تنها باعث تلفات بسیار سنگین و صدمات مالی فراوانی می‌شوند بلکه سرعت انتشار و همه‌گیری شدیدی در زمان کوتاه به وجود می‌آورند و همچنین بعضی از بیماری‌های دامی خطر جدی برای انسان و جامعه بوجود می‌آورند.