اسب نژاد پرچرون

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ اسب نژاد پرچرون ظریف، زیبا و سبک است و از منطقه لاپارچ در جنوب نرماندی منشا گرفته است. اجداد این اسب اسب‌های عربی بودند که اعراب شمال آفریقا آنها را به اروپا آوردند.

نژاد اسب موردنظر خود را بیابید

اعتقاد بر این است که تاثیر اصلی این اسب بر روی نژادهای دیگر از زمان شکست اعراب شمال آفریقا توسط چارلز مارتل در حدود 732میلادی شروع شد و تا جنگ صلیبی اول در سال 1099میلادی ادامه یافت.

بعدها در طول قرن هجدهم نریان عرب برای اصلاح نژاد اسب‌های پرچرون به مرکز پرورش اسب سلطنتی در لیپین آورده شدند. تاثیر اسب‌های شرقی تا همین اواخر ادامه یافت و اسب جین لی بلانک و پس از آن نریان عربی به نام گالیپلی از مهم‌ترین نریان‌های اولیه بودند.

اسب نژاد پرچرون

قدرت و شجاعت زیاد، اندام‌های حرکتی محکم و عمر طولانی اسب پرچرون را به عنوان اسب جنگی و اسب کاری برای کار در مزرعه بسیار محبوب ساخت. این اسب در چهار دهه آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هم به عنوان اسب کاری و هم به عنوان اصلاح کننده ی نژادهای سنگین دیگر در سراسر جهان مورد تقاضا بود. پرورش‌دهندگان فرانسوی تعداد زیادی از اسب‌های پرچرون را صادر کردند و اثبات شد که سازگارترین اسب با هر نوع شرایط اقلیمی است.

خصوصیات اسب نژاد پرچرون

برخی از این اسب‌ها به انگلستان برخی به استرالیا و برخی به آمریکای جنوبی صادر شدند. این نژاد در آمریکای شمالی یعنی منطقه‌ای که رنگ مشکی بر خاکستری ارجحیت داشت بسیار رایج شد. خریداران آمریکایی هم به اسب سنگین وزن علاقه داشتند و به سبب نیاز آنها به اسب‌های بزرگ برای کار در راه‌آهن، آمیزش و پرورش اسب‌های بزرگ‌تر رواج یافت. این اسب علاوه بر بزرگی اندازه اسبی بسیار ارزنده است و خصوصیات اجداد خود را حفظ کرده است.

اسب پرچرون

منبع: اطلس رنگی نژادهای اسب‌های ایران و جهان نوشته دکتر علی نصیریان و همکاران