دوره Brooding ، دو هفته نخست پرورش

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ ما باید در آغاز زندگی جوجه‌ها کمترین استرس را به آنها بدهیم. برای جوجه‌ها آسایش فراهم کنید تا از استرس آنها کاسته شود (دمای مناسب و تهویه کامل مرغداری).

پرسش 1 - دو ساعت پس از رسیدن جوجه‌ها به مرغداری آیا به آنها نخست آب و سپس خوراک می‌دهیم، یا می‌توانیم هر دو را با هم به جوجه‌ها بدهیم؟

پاسخ– باید هم آب و هم خوراک را با هم در دسترس جوجه‌ها قرار دهیم. نوشیدن آب و خوردن خوراک، بسیار به هم بستگی دارند. خوردن خوراک، جوجه‌ها را به نوشیدن آب تشویق می‌کند، و نوشیدن آب نیز آنها را به خوردن برمی‌انگیزد. هم نوشیدن آب و هم خوردن خوراک تراوش‌های دستگاه گوارش و پیشرفت آن را تنظیم می‌کنند.

پرسش2 - درباره افزودن قند به آب آشامیدنی جوجه‌ها در نخستین روز چه می‌گویید؟

پاسخ – می‌توان در روزهای گرم، به ویژه در تابستان، برای تأمین انرژی، قند یا گلوکز را یکبار به هنگام رسیدن جوجه‌ها به آب اضافه کرد، اما اگر جوجه‌ها در اول بامداد برسند که معمولاً چنین است، نیازی به افزودن مواد قندی نیست. به جای آن می‌توان به آب نیمه گرم، ویتامین A، ویتامین B کمپلکس+ یک فرآورده پروبایوتیکی را هر روز تا یک هفته، به آب نوشیدنی جوجه‌ها افزود. ما نتیجه خوبی از اینکار دیده‌ایم (Chandra Sushil.Dr متخصص تغذیه طیور.)

پرسش 3 - پس از نخستین روزها، چند روز یکبار به جوجه‌ها ویتامین بدهم؟ ما گمان می‌کنیم که افزودنی‌های به خوراک برای جوجه‌ها در دوره رشد کفایت می‌کنند.

پاسخ– پس از رسیدن جوجه‌ها تا 7 روز، آب نیمه گرم –به اندازه دمای اتاق– همراه با افزودنی‌ها پیشنهاد می‌شود. جوجه‌ها به دمای استاندارد و تهویه خوب نیاز دارند. بایوسکیوریتی و پاکیزگی خوب همواره باید برقرار باشد و به جوجه‌ها کمک می‌کند. از مصرف مواد خوراکی خام آلوده پرهیز کنید.

پرسش4 - چگونه در یک سالن به آن بزرگی می‌توانیم جوجه‌ها را اضافه کنیم و یا از استرس آنها کم کنیم؟

پاسخ– برای کاستن از استرس، به جوجه‌ها فضای بیش از اندازه ندهید زیرا سبب می‌شود انرژی زیادی تلف کنند. تعداد بیشتری دانخوری و آبخوری در دسترس آنها بگذارید، وگرنه در رقابت بر سر دسترسی به آب و دانه یکدست بودن گله از میان می‌رود و ازکارآیی آنها کاسته می‌شود. بیماری‌های پنهان بیشترین اثر منفی را روی کارکرد گله می‌گذارند. جای آبخوری‌ها را به گونه‌ای قرار دهید که به دانخوری‌ها نزدیک باشند. اما نه آن اندازه که سبب خیس شدن دانه شود. برای جوجه‌ها آسایش فراهم کنید تا از استرس آنها کاسته شود (دمای مناسب و تهویه کامل.)

بیشتر بدانیم:
پنج نکته مهم در دوره Brooding
اهمیت و مدیریت بستر، در پرورش جوجه‌های گوشتی
آزمایش فارمی اثرات محرک‌های رشد بر ایمنی و عملکرد جوجه‌های گوشتی

• از پاکیزگی کامل و ضدعفونی محیط پیش از رسیدن جوجه‌ها مطمئن شوید.

• جوجه‌های یک‌روزه با کیفیت خوب، از هچری خوش‌نامی، خریداری کنید.

• دمای مناسب، تهویه خوب و رطوبت مناسب در سالن مرغداری برقرار کنید.

• خوراک کرامبل متوازن و باکیفیت برای جوجه‌ها برقرار کنید تا وزن‌گیری خوب داشته باشند.

• بررسی مرتب پر بودن چینه‌دان، یک کار حتمی است.

• مراقب مصرف آب باشید تا جوجه‌ها دچار کم آبی نشوند.

دکتر Imran Mohammad می‌گوید:

- می‌باید دمای سالن در دو هفته نخست پرورش (دوره Brooding) بیش از اندازه دچار تغییرات نشود.

- می‌باید جنب و جوش جوجه‌ها در روزهای نخست را کاهش دهیم و فضای جوجه‌ها در این دوره 30 تا 35 درصد کل فضای سالن باشد و هر روز و یا یک روز در میان اندکی به این فضا اضافه کنید. ما باید در آغاز زندگی جوجه‌ها کمترین استرس را به آنها بدهیم.

- ساده است که قانون 1 متر را به یاد داشته باشید، به این معنی که در فاصله هر یک متر یک آبخوری و یک دانخوری باید قرار داده شود.

- آبخوری‌های کمکی باید پیش از رسیدن جوجه‌ها پر از آب شده باشند به گونهای که دمای آب آبخوری‌های دستی و لوله‌های نیپل‌ها به سطح مناسبی برسد.

- نور کافی، و پخش خوراک روی کاغذها می‌تواند جوجه‌ها را به خوردن تشویق کند که این، سبب پیشرفت سیستم ایمنی و سیستم گوارشی می‌شود.

- گرم بودن کف سالن، و بستر نیز اهمیت خود را دارند و سبب می‌شوند جوجه‌ها در آغاز زندگی گرفتار سرما نشوند.

- اگر تهویه سالن مناسب نباشد همه کوشش‌هایی که برای فراهم کردن آب پاکیزه، خوراک خوب، دمای مناسب و فضای کافی انجام دادهایم بیهوده خواهد بود و در آینده با بیماری‌های گوناگون روبرو خواهیم شد.

با افزودن «پروتکسین» از روز نخست پرورش، تا یک هفته، به هر 10.000 جوجه 500 گرم به حجم معینی از آب آشامیدنی (یک بار در روز)، به بهبود اشتها و تندرستی بیشتر جوجه‌ها در هفته‌های نخست زندگی کمک کنید.

منبع: شرکت نیکوتک