گاو شورت هورن

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ منشأ گاو نژاد شورت هورن (Short horn)  از شمال انگلستان است و به رنگ قرمز و سفید و یا ابرش دیده می‌شوند.

گاو شورت هورن

شاخ این گاو‌ها کوتاه است. در گاو‌های نر، خمش شاخ به سمت جلو و در گاو‌های ماده به سوی جلو و درون است. گاو نر بالغ وزنی معادل 1088 کیلوگرم و ماده آن 680کیلوگرم دارد. شورت هورن توانایی سازگاری با شرایط آب و هوای مختلف را دارد.

خصوصیات گاو شورت هورن

از این نژاد در تلاقی بسیار استفاده می‌شود و دارای خصوصیات مادری خوب و توانایی شیردهی عالی می‌باشد و شورت هورن لاشه مناسب و مطلوب تولید می‌کند. اگرچه این نژاد زمانی یکی از نژاد‌های بسیار مشهور جهان و از نظر تعداد بسیار زیاد بوده، اما اکنون در نتیجه رقابت با گاو‌های شیری و گوشتی خالص تعداد آن‌ها بسیار اندک است. گونه‌ای از آن در استرالیا بوجود آمده که به نام شورت هورن ایلاوارا معروف است.

گاو نژاد شورت هورن

منبع: دامپزشکان - مرکز علمی آموزشی خبری دامپزشکی