گاو نژاد آنگوس Angus

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ نام اهلی این نژاد آبردین آنگوس (Aberdeen Angus) و منشاء آن اسکاتلند است. گاوهای آنگوس به رنگ سیاه می‌باشند. پوشش مویی بدن آنها نرم بوده و بدون شاخ هستند. این نژاد دارای بدنی تنومند بوده و از نظر پرواربندی مناسب می‌باشد.

نژاد گاو موردنظر خود را بیابیاین گاوها بسیار مقاوم بوده و به آسانی به شرایط گوناگون خو می‌کنند. از این‌رو برای بهبود گوشت در بیشتر نقاط جهان، برای آمیزش با گاوهای بومی برگزیده شده‌اند. چون بی‌شاخی صفتی غالب است گوساله‌های نسل اول بدون شاخ خواهند بود که از نظر آسان کارکردن، زخم نکردن پوست و زیان نرساندن به گوشت دارای اهمیت است.

تعدادی از این نژادها حامل ژن مغلوب بوده و در بعضی مواقع گوساله قرمز رنگ از والدین سیاه رنگ به دنیا می‌آیند. گوساله معمولاً به آسانی و بدون نیاز به کمک زاده می‌شوند و به همین دلیل است که در بسیاری از تلیسه‌های گاوهای شیری را با گاوهای نر این نژاد جفت‌گیری می‌دهند.

گاو آنگوس قرمز Red Angus

گاو آنگوس قرمز (Red Angus) گله‌های این نژاد حاصل تلاقی گاوهای قرمز اصلاح شده با گاوهای قرمز حاصل از آنگوس سیاه می‌باشند. فرزندان حاصل از تلاقی‌های آنگوس قرمز همیشه قرمز رنگ می‌باشند. در حالی‌که ژن قرمز مغلوب می‌باشد. این نژاد به غیر از رنگ از سایر جهات شبیه آنگوس سیاه است آنگوس قرمز آب و هوای گرم را نسبت به آنگوس سیاه بیشتر و بهتر تحمل می‌کند.

منبع: دامپزشکان - مرکز علمی آموزشی خبری دامپزشکی