تغذیه گاو شیری

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ متیونین به عنوان یک اسید آمینه ضروری محدودکننده در گاوهای شیری شناخته شده است. پژوهش های جدید نشان دادند که متیونین نقش مهمی در تولیدمثل ایفا می کنند.

نیازهای پرورش دام خود را بیابید.

پژوهشگران در یک گله بزرگ در ویسکانسین گزارش کردند گاوهایی که متیونین دریافت کرده بودند اگرچه نرخ گیرایی مشابهی داشتند ولی جذب جنین در گاوهایی که متیونین دریافت کرده بودند کمتر بود.

بیشتر بدانیم:

گاوهای شاد، شیر مغذی‌تری تولید می‌کنند

دو قلوزایی در تولیدمثل گاو شیری

پژوهشی که در دانشگاه ایلینویز صورت گرفت گزارش کردند رویان گاوهایی که در دوره پیش از زایش متیونین محافظت شده دریافت کرده بودند و در روزهای 60-72 شیردهی تلقیح شده بودند میزان چربی بیشتری داشتند که این چربی بیشتر به عنوان منبع انرژی برای رویان در زمان استرس مفید خواهد بود.

منبع: دامدار برتر