تشخیص آبستنی گاو از طریق رکتوم

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ با توجه به اینکه سود و ضرر یک دامداری به آبستنی دام‌های آن دامداری مربوط می‌شود، ما را بر آن داشت تا راه‌های تشخیص آبستنی را از طریق رکتوم که متداول‌ترین راه تشخیص در جهان است را به طور مختصر اما مفید طی یک جدول توضیح دهیم.

نیازهای پرورش دام خود را بیابید.

 

معاینه از این راه نیاز به تخصص و تجربه دارد و با کار زیاد می‌توان در این کار مهارت کافی را کسب نمود. امید است که کمکی نموده باشیم.

مهمترین خصوصیات حالت آبستنی
دستگاه تولیدمثل بین رکتوم و لگن قرار دارد. دو شاخه رحم اندازه مساوی داشته
و رشد قابل تشخیص بین شاخ‌های رحم وجود ندارد. موکوس مهبل رقیق و در طول فحلی آبکی است.
غیر آبستن (Open)
یک شاخ رحم بزرگتر از شاخ دیگر است. غشاهای جنینی مثل پیراهن زیر آستین کت حس می‌شود.
مهبل خشک و چسبناک است. موکوس غلیظ و اطراف عنق رحم وجود دارد. جسم زرد روی همان
تخمدانی که 21 روز قبل اوولاسیون نموده ظاهر می‌شود. (اشتباهاتی ممکن است اتفاق افتد البته اگر
فحلی مشاهده نشود دومین اوولاسیون در همان طرف به وقوع می‌پیوندد)
آبستنی یک ماه
(البته پیشنهاد می‌شود که در این دوره جنین لمس نشود،
چون باعث له شدن قلب جنین و تلف شدن آن می‌شود)
شاخ آبستن بزرگ شده و بر آمده می‌گردد و در این حالت سفت شده و احساس ارتجاعی دارد.
تشخیص دیواره دو جداره رحم و جفت slip membrane با چسبندگی ژلاتینی است و ترشحات
سفت و محکم از عنق رحم خارج می‌شود. حالت و شکل قلوه‌ای آمنیون که در نزدیکی قسمت
دو شاخه شدن خارجی شاخ رحم است به طور یک طرفی تا جسم زرد مشخص می‌شود و از
مشخصات این سن آبستنی محسوب می‌شود.
آبستنی دو ماهه
رحم انبساط یافته و بزرگ شده و به سمت شکم متمایل می‌گردد، جنین روی کف دست یا انگشتان
خمیده می‌جهد. شریان رحمی میانی روی شاخ آبستن بزرگتر از طرف دیگر (غیر آبستن) است.
فریمیتوس در شریان رحمی میانی شاخ آبستن مشخص می‌گردد. slip membrane و بلاستوم‌های
خیلی کوچک قابل لمس در دیواره رحم وجود دارند.
آبستنی 3 ماهه
فریمیتوس در شریان رحمی حس می‌شود. جنین و کارانکول قابل لمس هستند. آبستنی 4 ماهه
عنق رحم که در روی لگن جای گرفته حدود نهایی آن در قسمت قدامی و زیر حاشیه لگن می‌رسد،
جنین را ممکن است حس کرد و پس از احساس و لمس، جنین به داخل رحم می‌گریزد و دور از
دسترس قرار می‌گیرد.
آبستنی 5 ماهه
جنین ممکن است به پایین کشیده شده و دور از دسترس قرار گیرد . جنین در تهیگاه راست خوابیده،
بلاستوم‌ها مثل دکمه سر دست زیر آستین پیراهن فرو می‌روند و پاهای جنین را ممکن است حس کرد.
غدد پستانی در تلیسه‌ها بزرگ می‌شوند.
آبستنی 6 ماهه
غدد پستانی بزرگ می‌شوند. آبستنی 7 ماهه
جنین قابل لمس است. آبستنی 8 ماهه
لب‌های فرج متورم می‌شوند و برجستگی پیدا کرده و خاصیت ارتجاعی نشان می‌دهند. غدد پستانی
خوش‌نما و براق و بزرگ و متورم می‌گردند و به نظر مومی و آماس‌دار
می‌شوند. ترشحات فرجی موکوئید مشاهده می‌شود.
آبستنی 9 ماهه
لیگامان‌های خارجی ورکی sacrosciatic نرم می‌شوند. نوک خاصره به سمت جلو جا به جا می‌شود
و این به علت انبساط لیگامان‌های خاجی خاصره‌ای sacroiliac است. دست‌ها و پاها فرو رفته به نظر
می‌رسند، قاعده دم بالا می‌آید، توپی عنق رحم آب می‌شود. عنق رحم انبساط پیدا می‌کند.
بعد از 9 ماه و قبل از زایمان

بیشتر بدانم: اثرات گرما و رطوبت بالا بر تولیدمثل گاو

تهیه و تدوین: مهندس قاسم خلیل پور