ماهی گرین ترور

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ ماهی گرین ترور یکی از سیکلیدهای باهوش، آرام و زیبا محسوب می‌شود. گاهی اوقات به غلط اسم این ماهی گرین تیلور گفته می‌شود. این ماهی دارای رنگی بسیار زیبا می‌باشد تا جایی که به جواهر سبز نیز در میان سیکلیدها معروف است. گرین ترور دارای بدنی فشرده و بیضی گون می‌باشد و دور باله‌های دمی و پشتی حاله‌ای از رنگ قرمز وجود دارد.

ماهی گرین ترور

 این ماهی بومی آمریکای جنوبی می‌باشد و موجودی همه چیزخوار است. گرین ترور به شرایط آب سختگیر نیست. اما برای داشتن یک گرین ترور زیبا باید آبی کریستاله و با کیفیت، با پی‌هاش در حدود ۶.۵ تا ۷٫۵ درجه و دمای۲۰-۲۴درجه سانتی‌گراد (در این درجه ماهی دراری رنگ سبز زیتونی بیشتری می‌باشد) و ۲۴-۳۰درجه سانتی‌گراد (در این درجه ماهی دراری رنگ تندتر و پر رنگتری هست) در اختیار ماهی قرار گیرد. جنس نر تا ۲۰ سانتی‌متر و جنس ماده تا ۱۵ سانتی‌متر رشد می‌نماید. جنس نر این ماهی قلمرو طلب می‌باشد.

ماهی سیکلید گرین ترور

ماهی نر در سن بلوغ دارای غده‌ای بر روی سر می‌باشد که با توجه به این ویژگی می‌توان جنسیت ماهی را تعیین نمود. همچنین شناسایی جفت این ماهی از طریق دستگاه جفتگیری ماهی در زمان تولید مثل نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

ماهی گرین تیلور

این ماهی عادت به تخمریزی بر روی سطوح صاف دارد. قبل از تخمریزی، ماهی نر باید ماهی ماده را بپسندد. پس از تخمریزی والدین از تخم‌ها و سپس از لارو‌ها نگهداری می‌نمایند.

برای دکوراسیون آکواریوم این ماهی می‌توان از سنگ و حفرهای غارگون و گیاهان مصنوعی یا گاهی گیاهان طبیعی کاشته شده در گلدان یا کوزه  استفاده کرد.

در میان آنها گاه گونه‌هایی پیدا می‌شوند که به رشد کامل خود نمی‌رسند و به کوتوله‌های گرین ترور معروفند.

سیکلید گرین ترور

منبع: سایت ماهیان زینتی