کرچی و لانه گزینی کبوتر

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ رفتار کرچی عبارت است از: خاتمه تولید تخم، خوابیدن بر روی تخم‌ها و مراقبت از جوجه‌های جوان می‌باشد.

درصد باروری 96 - 85 درصد و میزان جوجه‌درآوری 85 -80 درصد است رفتار خوابیدن روی تخم در کبوتر موجب تحریک رشد و توسعه کیسه چینه‌دان می‌گردد به نظر می‌رسد که رشد و تزاید این غده تحت کنترل مستقیم پرولاکتین باشد تصور می‌شود که در قمری تولید استروژن، آندروژن که با ترشح FSH تحریک می‌شود موجب رفتار لانه‌سازی در جنس ماده می‌گردد در مقابل آغاز فعالیت لانه‌سازی در جنس نر بستگی به شرایط هورمونی و رفتار جنسی ماده دارد.

در پرندگان رفتار لانه‌سازی به طور وسیعی در تخمک‌گذاری مرتبط می‌باشد 100% از تخمک‌گذاری 24 ساعت پس از رفتار لانه‌سازی و 99% لانه‌سازی قبل از تخمک‌گذاری انجام می‌شود با این حال تنها 95 - 60% از تخمک‌گذاری پس از یک سیکل تخمگذاری انجام می‌شود.

جوجه کشی کبوتر

تخم‌های شکسته ناشی از مبارزات بر سر لانه نیز در حدود 6‌درصد برآورد می‌گردد. تلفات در بین جوجه‌ها تقریبا 9% و گاهی بیشتر می‌باشد. برای افزایش راندمان تخمگذاری تعدادی از کبوتران را فقط مخصوص گذاشتن تخم انتخاب می‌کنند. بدین ترتیب که پس از گذشت 10 روز از تاریخ تخمگذاری تخم‌ها را از زیر کبوتران برداشته و در نتیجه پرنده در عرض 2-1 هفته مجددا تخم خواهد گذاشت با این روش می‌توان تا 60‌درصد به راندمان تخمگذاری افزود.

در ایتالیا به مجرد تخمهای گذاشته شده جمع‌آوری می‌گردد، درچنین متدی تخمها را به طور متوسط از 15 عدد در سال به 47 عدد فزونی می‌بخشد.

تخمهای برداشته شده را یا به کمک ماشین جوجه‌کشی به جوجه تبدیل کرده و تحویل کبوترهای مادر که در همان روز جوجه‌هایشان متولد شده می‌دهند و یا هر تخم را به عنوان تخم سوم زیر کبوترهای دیگر می‌گذارند هم سن بودن این سه تخم کاملا ضروری است. کبوترها قادرند تا سه نوزاد را نگهداری کنند ولی اکثرا از عهده تغذیه و رسیدگی 4 جوجه عاجزند و فشار کاری زیادی را باید تحمل کنند. در جوجه‌کشی مصنوعی کبوترها نسبت به مرغ‌ها به درجه حرارت کمتر 7/36 - 1/36 درجه سانتی‌گراد و رطوبت بیشتری نیاز است.

رکوردهای نمودارهای فوق واقعی هستند و از یک گیرنده حساسی که در جلوی سینی حاوی تخمهای کبوتر قرار داده شده بود به دست آمده‌اند هر سی دقیقه سینی به اندازه 90درجه به سمت جلو و عقب چرخانده می‌شود به طوری که در دوره نیم ساعته بعدی گیرنده حساسی قبل از اینکه بر روی تخمها قرار بگیرند در معرض جریان هوا قرار می‌گیرند و سپس بر روی آنها قرار می‌گیرند. پس از عبور از روی تخم‌مرغ‌های تازه درجه حرارت هوا زیاد نمی‌شود ولی در تخمهای نزدیک جوجه‌کشی دما 75/1فارینهات افزایش پیدا می‌کند.

تفاوتهای گوناگونی در درجه حرارت مطلوب وجود دارد که شامل حرارت داخل بدن پرنده بالغ، اندازه تخمها و تناسب آنها با بدن پرنده، خلل و فرج پوسته و طول دوره جوجه‌کشی می‌باشد.

لانه کبوتر

منبع: forum.patoghu.com