انگل تریپا نوزما در ماهی

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ انگل تریپانوزوما سرده‌ای شاخص از‌trypanosome ها است. نام تریپانوزوما از واژه trypao به معنی «کسل کننده» و soma به معنای «بدن» گرفته شده است. گونه‌های مختلفی از این سرده وجود دارد که مهره‌داران متفاوتی از جمله انسان را آلوده کرده و موجب بیماری trypanosomiasis  می شوند، به عنوان مثال می توان به بیماری خواب (sleeping sickness) اشاره کرد که توسط پشه ی «تسه تسه» منتقل می‌شود.

بیشتر این گونه‌ها توسط بی‌مهرگان و از راه نیش حشرات و زالوها منتقل می‌شوند. چرخه زندگی پیچیده‌ای را سپری می‌کند که ممکن است در بی‌مهرگانی که این انگل را انتقال می‌دهند اشکال مختلف مورفولوژیکی به خود بگیرد اما بعد از انتقال به بدن مهره‌داران به دلیل وجود ساختارهای خاص سلولی، شکلی خاص به خود می‌گیرد که تریپوماستیگوت (trypomastigote) نامیده می‌شود.

انگل تریپا نوزما

علایم انگل تریپا نوزما در ماهی

کم خونی و بی حالی / کم رنگ شدن آبشش ها

درمان انگل تریپا نوزما

فرمالین به همراه نمک  و یا با استفاده از میترونیدازول

انگل تریپا نوزما Tripanozoma

نویسنده: آرش خسروی کوهی