مفهوم وضعیت گوشهای گربه

به گزارش «سرویس حیوانات خانگی» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ بدلیل افراشتگی گوش‌های گربه در هنگام استراحت، تغییر در حالت آن‌ها به راحتی دیده می‌شود که این امر پیام‌های کارآمدی را در خصوص نوسان حالات رفتاری گربه‌ها فراهم می‌آورد. گربه‌ها در گوش خود عضلات متعددی دارند که حرکت این عضو را در جهت‌های گوناگونی ممکن می‌سازند.

• گربه‌ی آرام و دقیق گوش‌هایی رو به بالا دارد.

• اگر چیزی توجه گربه را به خود جلب کند، گوش‌هایش را به سمت مورد نظر متمایل می‌کند.

• گربه‌ی هراسان گوش‌ها را روی سر می‌خاباند.

• اولین نشانه‌ی افزایش تنش در گربه هنگامی‌ست که گوش‌ها را به سرعت به حالت بال هواپیما در می‌آورد.

• گوش‌های گربه‌ی مهاجم به گونه‌ای می‌چرخند که پشت گوش‌ها قابل دید می‌شود. در برخی از گونه‌های وحشی و بزرگ‌تر خانواده‌ی گربه‌‌سانان، قسمت پشتی گوش‌ها با الگوهای خاصی مشخص‌ند که هرگونه چرخشی را نمایان‌تر می‌کنند و به دیگران می‌فهمانند که آن‌ها ناراحت‌ند. بعضی از گربه‌های وحشی در انتهای گوش‌ها منگوله‌هایی دارند که باعث دیده شدن تغییر حالت و چرخش گوش‌ها حتا از فاصله‌های دور می‌شوند.

مفهوم وضعیت گوشهای گربه

نویسنده: دکتر حسام حیدری