اسب

‌به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ اسب‌ ها دارای رفتارهای غریزی قوی هستند. این غرایز ارثی‌اند،که به صورت بازتابهای احساسی به شرایط و عوامل تأثیرگذار تجلی می‌کنند. این بازتابها را می‌توان در اندام یا بینی آنها مشاهده کرد.

ترس در اسب

در فضای باز اسب ترسیده رم می‌کند. او به سرعت به دور خود می‌چرخد و بعد فرار می‌کند. گاهی دیده می‌شود که پدیده‌ای باعث فرار او شده و رمیده و سپس بازگشته و به آن خیره شده است. اگر پدیده آنچنان تهدیدکننده نباشد، او با سری به پائین کشیده شده و فرنه‌کنان در حالی که همچنان خود را آماده فرار کردن نگه می‌دارد، به موضوع نزدیک می‌شود. در حال سواری ممکن است صدایی و یا حرکتی ناگهانی اسب را به جهیدن به سمت مخالف آن وا دارد که اگر خطر ادامه داشته باشد چرخیده و فرار می‌کند. در اصطبل اسب تا حد ممکن خود را از موضوع مورد ترس دور نگه می‌دارد و به گوشه‌ای از باکس پناه می‌برد و سر را بالا می‌گیرد، مورد ترس را با چشمانی از حدقه در آمده و خیره می‌نگرد، پره‌های بینی باز شده و فرنه می‌کند، گوشهایش سیخ و جنبنده‌اند تا هر صدایی را سریعاً بشنود، بدن خود را در امتداد موضوع ترس نگه داشته و تا می‌تواند آنرا بالا کشیده و عضلات خود را منقبض می‌کند و آماده دفاع از خویش می‌شود.

اسب ترسیده

عصبانیت اسب‌ها

سر را بالا گرفته و چشمانش را ازحدقه بیرون زده و بسیار هوشیار است. پره‌های بینی باز شده و فرنه می‌کشد یا صدایی خرخر گونه از بینی خارج می‌کند. گوشها سیخ، جنبان و حساسند. اندام کشیده ومنقبض و آماده فرار. اسب ممکن است بلرزد، رعشه بگیرد یا عرق کند. ضربان قلبش تندتر می‌شود و به تناوب پهن می‌ریزد.

خشم در اسب‌ها

اسب عصبانی سرش را پائین می‌گیرد، گوشها را به عقب می‌خواباند، گردن را به جلو می‌کشد و چشمانش تنگ می‌شود. لبها را برای نشان دادن دندانها از هم باز می‌کند و حالت پرخاش‌جویانه به خود می‌گیرد وعقب بدن خود را به طرفین می‌چرخاند. ممکن است سعی کند لگد زده و یا گاز بگیرد. 

اسب خشمگین

حالات اسب در هنگام درد 

ضربات دردناک اسب را فرار می‌دهد. اگر گیر بیافتد، گردنش افراشته، چشمانش تنگ و گاهی ممکن است سردست زده لگد بزند و گاز بگیرد. مهمترین بازتاب ضربه‌های دردناک ماندگاری و خاطره ناخوشایند آن است که نه فقط رم کرده بلکه با الاکلنک و یا سردست زدن سوار را به زمین بزند. الاکلنگ واکنشی است در قبال خطری از پشت، که ممکن است ناشی از پریدن گرگی درنده بر پشت اسب بوده باشد. الاکلنگ را می‌توان نشانی از شادی یا هیجان هم دانست.

درد در اسب

خشنودی اسب‌ها

اسب در این حالت در آرامش کامل و راحت، عضلاتش شل، پوستش شفاف است وگوشهایش به آرامی درجستجوی صدا می‌جنبند.

نشانه‌های ناخشنودی در اسب

اسب در این حالت در خود فرو رفته، خموش، بی‌روحیه و بی‌حال است و یا برخوردی خصمانه دارد. سرش پائین و چشمان بی‌حال و نگاه خسته و گوشها افتاده و پوستش کدر می‌باشد. ادامه این حالت، اسب را به ناهنجاریهای درون اصطبل و یا پرخاش‌جویی مبتلا می‌کند. 

حالات اسب هنگامی که توجهش به چیزی جلب شده 

گردن کمانی، پره‌های دماغ گشاد، گوشها جنبان، بدون انقباض چشمان براق و پوزه به جلو کشیده شده و نگاهش کنجکاوانه هدف را می‌نگرد. 

جلب توجه در اسب

اسب در حالت هیجان‌زده 

سر را بالا گرفته، تنفس تند، پره‌های بینی باز و فرنه کنان، گوشها سیخ و چشمان براقند و اسب ورجه ورجه کرده و احتمالاً الاکلنگ می‌کند بدنش هوشیار، دم سیخ و ممکن است عرق کند.

شرارت اسب‌ها

گوشها به عقب ولی نه کاملاً خوابیده، چشمان تنگ با نگاه‌هایی معنی‌دار، پره‌های دماغ بسته، اسب ممکن است لگد زده و یا فوراً پشت کند. 

بازیگوشی در اسب

ممکن است با دست زمین را بکند، به سرعت حرکت کرده، دویده، لگدهایش کوتاه باشد و الاکلنگ کند. کره‌ها بیشتر بازی می‌کنند. ولی اسب‌های مسن هم گاهی از بازیگوشی غافل نیستند.

شرارت در اسب

اسب هوشیار

گوشها سیخ و جنبان، چشمها شفاف و هوشیار، بدن بدون انقباض و آماده است. 

اصوات در اسب‌ها نشانه چیست؟

صدای اسب می‌تواند مبین احساسات درونی او و یا عملی باشد که در شرف انجام آن است. 

شیهه اسب

برای دعوت اسبهای دیگر و یا وسیله‌ای است برای جلب توجه، اغلب این صدا به هنگام جدا شدن کره از مادر شنیده می‌شود.

شیهه ملایم

این نوع صدا به هنگام هیجان و یا ایجاد تنشی شنیده می‌شود.

شیهه کردن اسب

هرهر کردن اسب

دعوت از اسبی در نزدیک، اظهار آشنایی با شخص نزدیک شونده و اظهار خوشحالی، به‌خصوص به هنگام دادن خوراک لذیذ. 

صدای خارج شده از دماغ اسب

نشان‌دهنده هیجان، خوشحالی است. ممکن است به عنوان اولین علائم ترس هم شنیده شود و یا اسب خواسته باشد دماغ خود را تمیز کند.

فرنه کردن اسب

به همگام تعیین قلمرو و بو کردن پهن به گوش می‌رسد.

برای مطالعه بیشتر درباره رفتارشناسی اسب و "تشخیص حالات اسب با توجه به موقعیت قرار گرفتن دم" بر روی لینک حاضر کلیک کرده و مقالات دیگر ماکی دام را مطالعه کنید

منبع: پایگاه اطلاع رسانی تخصصی اسب و سوار کاری