انگلهای خارجی پرندگان

به گزارش «سرویس دام، طیور و آبزیان» «ماکی دام - پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان»؛ به‌منظور رفع کم‌خونی ناشی از آلودگی به انگل‌ های خارجی خون‌خوار و بهبود سریع جراحات بافتی ایجاد شده می‌توان از تجویز فرآورده‌هایی همچون ویتامین  A.D3.E.k3.c، ب – کمپلکس + بیوتین و استیمول پلاس در آب آشامیدنی پرندگان بهره برد.

جرب‌‎ها در طیور (Mites)

جرب‌های متعلق به جنس اورنیتونیسوس، ماکیان را به‌صورت دائمی آلوده می‌کنند درحالی‌که جرب‌های جنس درمانیسوس ماکیان را تنها در ساعات شب مورد هجوم قرار می‌دهند. علایم هجوم سنگین جرب به‌صورت کم‌خونی، حضور لکه‌های سیاه‌رنگ برروی پوشش خارجی پرنده و درماتیت قابل مشاهده می‌باشد.

جرب در پرندگان

کنه‌های نرم جنس آرگاس در پرندگان (Argasid ticks)

کنه‌های دارای پوسته نرم در نواحی جغرافیایی گرمسیر وجود دارند و ممکن است گله‌های تخم‌گذار تجاری پرورشی در قفس یا پرندگان پرورش یافته در بستر را درگیر کنند. کنه‌های جنس آرگاس تغذیه‌کننده‌هایی شبانه هستند و به اتصال به پوست نرم و بدون پر زیر بال‌ها علاقه دارند. در پرندگان آلوده به انگل، هماتوم‌های متعدد همراه با جراحات جلدی ایجاد شده در نواحی تغذیه انگل قابل مشاهده است. این کنه‌ها قادر به انتقال اسپیروکتوز(Spirochetosis) نیز هستند.

کنه‌های نرم جنس آرگاس طیور

جرب‌های پافلسی پرنده (Scaly Leg Mites)

هجوم جرب کنمیدوکوپتس موتانس(Knemidocoptes mutans) به پای ماکیان منجر به ایجاد جراحات فلسی برروی ساق‌های پا می‌شود. ضایعات ایجاد شده دارای ارزش تشخیصی هستند. تشخیص ممکن است به‌دنبال بررسی میکروسکوپیک پوسته‌های به‌دست آمده از ناحیه درگیر مورد تأیید قرارگیرد.

جرب‌های پافلسی پرندگان

شپش  در طیور (Lice)

شپش‌ها اغلب در گله‌های بومی طیور یافت می‌شوند و باعث بروز خارش و آسیب به پرها خواهند شد. آلودگی به شپش‌ها در بررسی بالینی پرندگان بالغ به سادگی شناسایی می‌گردد؛ به‌نحوی‌که در صورت آلودگی، خوشه‌هایی از تخم شپش(Egg clusters (nits)) به‌صورت ساختارهایی سفیدرنگ، فَنَرمانند و چسبیده به ریشه‌های پَر پرندگان درگیر قابل مشاهده خواهد بود.

شپش پرندگان

درمان انگل‌های خارجی طیور

* اسپری کردن سموم کارآمد و ایمن از جمله پایرتروئیدها و ارگانوفسفره‌ها به‌منظور پاکسازی پرندگان و محیط و تجهیزات پیرامون آنها مورد نیاز است؛ به‌منظور ممانعت از آلودگی چرخه غذایی تنها می‌توان از سموم مجاز به‌این منظور بهره برد. در هنگام مصرف سموم توجه کامل به توصیه‌های شرکت تولید کننده در رابطه با مقدار و نحوه مصرف الزامی است.

منبع: گروه کیمیافام