کنسانتره

آمینو ساکارید دامی

آمینو ساکارید دامی ۱۳۹۲/۵/۱۴ 1:59:46 PM

کنسانتره افزوده آمینوساکارید ترکیبی از مواد معدنی همراه با ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه، پروبیوتیک، انرژی و پروتئین، پری‌بیوتیک و عصاره‌های گیاهی می‌باشد.

... 11 12 قبلی بعدی