• گزینه های تامین متیونین

  گزینه های تامین متیونین

  متیونین و لیزین به‌عنوان دو اسید آمینه مهم محدودکننده برای گاوهای شیری شناخته می‌شوند. این امر به دلیل غلظت پایین آن‌ها در پروتئین خوراک در مقایسه با غلظتشان در شیر و پروتئین سنتز شده باکتریایی در شکمبه است.

 • مطالعات مشاهده ای

  مطالعات مشاهده ای

  مطالعات مشاهده‌ای برای تشخیص ریسک فاکتورها و برای برآورد اثرات کمی عوامل مختلف که در ایجاد بیماری نقش دارند کاربرد دارد.

 • آزمایش پس از مرگ پرندگان

  آزمایش پس از مرگ پرندگان

  جهت تشخیص بسیاری از بیماری‌ها و انگل‌ها نیاز است که پس از مرگ، پرنده کالبدگشایی شده و با کمک نشانه‌ها بیماری را تشخیص دهیم، در این نوشته شیوه و مراحل انجام این آزمایش توضیح داده شده است.

 • تشخیص انگل های خارجی طیور

  تشخیص انگل های خارجی طیور

  انگل‌های خارجی معمولاً در روی پوست با پرها دیده می‌شوند و برخی گونه‌های انگلی مانند جرب و نوزاد مگس‌ها بافت‌های زیرجلدی و بعضی مانند جرب‌ها و زالوها در دستگاه تنفس و تعدادی از شپش‌ها، حفره دهانی را آلوده می‌سازند.

 • تشخیص انگل های خونی

  تشخیص انگل های خونی

  تشخیص گونه‌های لوکوسیتوزون، گونه‌های پلاسمودیوم و اژیپسیانلا پولوروم بر پایه آزمایش مستقیم میکروسکوپی بر اساس دیدن گامتوسیت‌ها یا شیزونت‌ها و یا اجسام داخلی در اریتروسیت‌ها یا لکوسیت‌ها در گسترش نازک خون انجام می‌شود.

 • شناسایی تخم انگل های طیور

  شناسایی تخم انگل های طیور

  شکل تخم برخی از کرم‌ها و بند سستودهای مهمی که در مدفوع پرندگان یافت می‌شود در این مطلب آورده شده است.

 • آزمایش مدفوع به روش مک ماستر

  آزمایش مدفوع به روش مک ماستر

  جهت تشخیص و شناسایی انگل‌ها در پرندگان می‌توان از آزمایش مدفوع به روش مک ماستر به‌عنوان یک روش کیفی استفاده نمود.

 • روش رسوبی

  روش رسوبی

  تخم ترماتودها وزن مخصوص بالایی دارد. بنابراین، تخم آنها با محلول‌های شناورساز معمولی شناور نمی‌شود. بنابراین، روش رسوبی روشی مناسب برای یافتن آنها است.

 • کشت مدفوع (اسپرولاسیون / هاگ دار شدن)

  کشت مدفوع (اسپرولاسیون / هاگ دار شدن)

  اسپرولاسیون اووسیست یک مرحله تکاملی است که در داخل اووسیست صورت می‌گیرد. در مدفوع تازه دفع شده اووسیست گونه‌های مختلف کوکسیدیا ممکن است شبیه هم باشد.

 • شناورسازی مدفوع

  شناورسازی مدفوع

  این روش شبیه شناورسازی در لوله است که فقط به‌منظور سرعت بخشیدن به کار، از سانتریفوژ استفاده می‌شود. شناورسازی مدفوع روش مناسبی جهت تشخیص تخم کرم‌ها، اووسیست و کیست تک یاخته‌ای‌هاست.

 • روش شناورسازی در لوله آزمایش

  روش شناورسازی در لوله آزمایش

  روش شناورسازی در لوله آزمایش روش آزمایش ساده و کیفی برای مشخص کردن تخم نماتودها و اووسیست کوکسیدیاها است.

 • روش آزمایش مستقیم

  روش آزمایش مستقیم

  شناسایی تخم کرم‌ها و اووسیست کوکسیدیاها با استفاده از روش گسترش مستقیم قابل انجام است. در این روش گسترش مدفوع رقیق شده و گسترشی نازک در زیر میکروسکوپ آزمایش می‌شود.

 • آزمایش مدفوع طیور جهت تشخیص انگل ها

  آزمایش مدفوع طیور جهت تشخیص انگل ها

  جداسازی تخم کرم‌ها در مدفوع روشی ساده و ارزان قیمت به‌منظور تشخیص آلودگی‌های کرمی است.

 • روش های تشخیصی بیماری های انگلی طیور

  روش های تشخیصی بیماری های انگلی طیور

  برای تشخیص آلودگی‌های انگلی در پرندگان از روش‌های ساده‌ای می‌توان کمک گرفت که در این مقاله به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

 • راه های معدوم سازی لاشه طیور

  راه های معدوم سازی لاشه طیور

  در مرغداری‌های صنعتی تقریباً هرروز تعداد زیادی از طیور به دلایل مختلف تلف می‌شوند که اگر به‌درستی معدوم نگردند می‌توانند آلودگی زیادی را گسترش داده و بیماری‌های مختلفی را در محیط پخش کند.