ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گروه خبری : 

مکمل و کنسانتره

GOL Sheep

مکمل گوسفند و بز

مکمل گوسفند و بز ۱۴۰۰/۷/۲۴ 10:29:20 AM

مکمل گوسفند و بز با تامین مقادیر کافی ویتامین‌ها و مواد معدنی موردنیاز گوسفندان و بزها باعث بهبود تولید شیر، رشد مناسب جنین، پیشگیری از کمبودها، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی مناسب می‌گردد.

GOL Heat

مکمل استرس حرارتی

مکمل استرس حرارتی ۱۴۰۰/۷/۲۲ 2:02:31 PM

مکمل استرس حرارتی می‌تواند باعث کاهش اثرات منفی استرس حرارتی شده و از کاهش خوراک مصرفی و تولید شیر جلوگیری نماید.

GOL BEEF plus

مکمل پرواری ویژه

مکمل پرواری ویژه ۱۴۰۰/۷/۲۲ 2:02:00 PM

مکمل پرواری ویژه با دیدی کاملا اختصاصی و ویژه تمام نیازهای گوساله‌های پرواری را تامین و نقشی غیرقابل انکار در افزایش وزن گوساله‌های نر پرواری و زمان مناسب کشتار خواهد داشت.

GOL BEEF Economic

مکمل پرواری

مکمل پرواری ۱۴۰۰/۷/۱۹ 9:41:10 AM

مکمل پرواری تعریف کاملی از یک مکمل می‌باشد که با درنظر گرفتن استاندارد نیاز گاو گوشتی به مینرال‌ها و ویتامین‌ها و باتوجه به تاثیر عمده این مواد در رشد و افزایش وزن گوساله‌های پرواری تهیه گردیده است.

GOL GROWING Calf

مکمل گوساله در حال رشد

مکمل گوساله در حال رشد ۱۴۰۰/۷/۱۷ 10:17:16 AM

مکمل گوساله در حال رشد می‌تواند نیازهای ویتامینی و مواد معدنی گوساله‌های در حال رشد را تامین نموده و سبب مطلوب نمودن عملکرد و بازده غذایی و سلامتی گوساله‌ها گردد.

GOL Calf

مکمل گوساله

مکمل گوساله ۱۴۰۰/۷/۱۷ 10:17:17 AM

مکمل گوساله جهت تامین مقادیر مناسب و موردنیاز ویتامین‌ها و مینرال‌ها ازطریق استارتر حاوی این مکمل.

GOL ANION plus

مکمل ویژه گاو انتظار زایمان

مکمل ویژه گاو انتظار زایمان ۱۴۰۰/۷/۱۲ 10:12:34 AM

مکمل ویژه گاو انتظار زایمان مناسب جهت تامین مقادیر کافی از نیاسن پوشش‌دار، کروم آلی جهت پیشگیری از بیماری‌های متابولیکی

GOL ANION Economic

مکمل گاو انتظار زایمان

مکمل گاو انتظار زایمان ۱۴۰۰/۷/۱۲ 10:12:35 AM

مکمل گاو انتظار زایمان جهت دانش کافی در نحوه استفاده هوشمندانه از نمک‌های آنیونیک با درنظر گرفتن شرایط فیزیولوژیک، مصرف می‌شود.

GOL DRY plus

مکمل ویژه گاو خشک و تلیسه

مکمل ویژه گاو خشک و تلیسه ۱۴۰۰/۷/۱۰ 9:57:09 AM

مکمل ویژه گاو خشک و تلیسه حاوی ترکیب مناسبی از ویتامین‌ها و عناصر معدنی موردنیاز گاوهای اوایل دوره خشکی و گوساله‌های بالای ۶ ماه می‌باشد.

GOL DRY Economic

مکمل گاو خشک و تلیسه

مکمل گاو خشک و تلیسه ۱۴۰۰/۷/۱۰ 9:57:10 AM

مکمل گاو خشک و تلیسه جهت تامین میزان استاندارد از مینرال‌ها و ویتامین‌های موردنیاز گاوهای خشک اوایل دوره خشکی (far off) رسیدن به سن مناسب تلقیح و زایش در زمان مناسب همراه با نگاه اقتصادی، مناسب می‌باشد.

GOL VIT plus

مکمل ویتامینه ویژه گاو شیری

مکمل ویتامینه ویژه گاو شیری ۱۴۰۰/۷/۸ 2:49:39 PM

مکمل ویتامینه ویژه گاو شیری با تامین میزان بالای ویتامین E وA سیستم ایمنی را تقویت کرده و خصوصا در گاوهای تازه‌زا مشکلات متابولیکی و بیماری‌های ناشی از ضعف سیستم ایمنی را کاهش می‌دهد.

GOL VIT Economic

مکمل ویتامینه گاو شیری

مکمل ویتامینه گاو شیری ۱۴۰۰/۷/۸ 2:49:40 PM

مکمل ویتامینه گاو شیری با تامین حداقل نیازها به ویتامین A و E ازلحاظ اقتصادی مقرون به‌صرفه بوده و می‌تواند بازده تولیدمثلی، باروری و راندمان آنرا بهبود ببخشد.

GOL MIN plus

مکمل معدنی ویژه گاو شیری

مکمل معدنی ویژه گاو شیری ۱۴۰۰/۷/۷ 9:27:15 AM

مکمل معدنی ویژه گاو شیری با تامین عناصر معدنی موردنیاز گاو شیری و با درنظر گرفتن اثرات متقابل موجب حداکثر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی و سلامتی و شادابی دام می‌شود.

GOL MIN Economic

مکمل معدنی گاو شیری

مکمل معدنی گاو شیری ۱۴۰۰/۷/۶ 9:37:11 AM

مکمل معدنی گاو شیری با تامین برخی از عناصر معدنی مورد نیاز دام‌ها و با درنظر گرفتن اثرات متقابل و با دیدی اقتصادی موجب بهبود عملکرد تولیدی و تولیدمثلی و سلامتی و شادابی مطلوب در دام‌ها می‌شود.

GOL COW plus

مکمل شیری ویژه گلبار

مکمل شیری ویژه گلبار ۱۴۰۰/۷/۶ 9:37:12 AM

مکمل شیری ویژه گلبار بدلیل میزان بالای ویتامین E سیستم ایمنی را تقویت کرده و از مشکلات متابولیک می‌کاهد.

1 2 3 4 5  ... قبلی بعدی 

عناوین اصلی