• برادیفاکوم 0.05 %

  موش کش ضربه حاوی بیترکس

  موش کش ضربه حاوی بیترکس

  موش کش ضربه بصورت طعمه‌های آماده مصرف (پلت، واکس بلوک، واکس پلت) با 0/05 گرم ماده موثر برادیفاکوم در هر کیلوگرم طعمه ساخته شده است.

 • wax block

  موش کش واکس بلوک ضربه سمیران

  موش کش واکس بلوک ضربه

  موش کش واکس بلوک ضربه حاوی طعمه‌های پارافینه آماده مصرف با ماده موثره برادیفاکوم ۰/۰۰۵ درصد می‌باشد. ضربه انواع موش‌های خانگی و صحرایی را کنترل می‌کند.

 • سم موش بنیرات پلت (Bonirat)

  سم موش بنیرات پلت Bonirat

  سم موش بنیرات پلت (Bonirat) به‌علت دارا بودن مواد تحریک‌کننده اشتهای جوندگان باعث می‌گردد که حیوان هدف در مدت کوتاهی آن‌را خورده و ازبین برود بدون آنکه سایر موش‌های کلنی متوجه شوند.

 • Brodifacoum

  سم موش کش ضد انعقادی (برودیفاکوم)

  یک کیلوگرم از محتویات بسته سم موش کش ضد انعقادی حاوی 0.05 گرم برودیفاکوم مخلوط با قطعات پلت شده غلات و مواد جلب کننده جوندگان می‌باشد.

عناوین اصلی