• سازه های موثر بر بروز رفتارهای فحلی در گاو

  سازه های موثر بر بروز رفتارهای فحلی در گاو

  با مدیریت مناسب و تشخیص مدت زمان فحلی گاو و همچنین تلقیح مصنوعی می‌توانید تولیدمثل گاو را افزایش دهید. سازه‌ها نیز بر بروز رفتار فحلی در گاو موثراند.

 • Synchronization

  همزمان سازی فحلی بز و گوسفند

  همزمان سازی فحلی بز و گوسفند

  باتوجه به این که تعداد والدهای ماده در گله‌های بز و میش همیشه زیاد می‌باشند و همه آنها در یک روز فحل نمی‌گردند، لذا امکان زایش آنها نیز در یک روز در حالت طبیعی میسر نیست.

 • Ewe Puberty

  بلوغ جنسی در میش

  بلوغ جنسی در میش

  میش‌ها از نظر جنسی در سن 5 تا 10 ماهگی بالغ می‌گردند. بلوغ تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل مانند ژنتیک، وضعیت جسمانی، سن و فصل می‌باشد. بلوغ جنسی گوسفند ماده با اوولاسیون (تخمک‌گذاری) آغاز می‌گردد.

 • کدام گاوها فحل هستند؟

  کدام گاوها فحل هستند؟

  اگر مجددا به تعریف فحلی باز گردید، ساده است بگویید یک گاو یا تلیسه می‌ایستد و اجازه می‌دهد گاوهای دیگر روی آن بپرند، فحل است. ولی در مورد گاوی که پرش می‌کند چطور؟ آیا او نیز فحل است؟

 • فحل یابی کلید تلقیح موفقیت آمیز

  فحل یابی کلید تلقیح موفقیت آمیز

  مهم‌ترین شرط برای انجام تلقیح مصنوعی موفقیت‌آمیز، فحل‌یابی صحیح است. برای نیل به این مقصود، سه شرط عمده وجود دارد که در ادامه ذکر شده است.

 • مدیریت بر کارآیی تولیدمثل در دام های شیری

  مدیریت بر کارآیی تولیدمثل در دام های شیری

  تولیدمثل در دام‌های شیری یک امر چندجانبه می‌باشد موفقیت در امر تولیدمثل به مقدار زیادی به مهارت پرورش‌دهنده نیاز دارد. عوامل زیادی بر میزان آبستنی در دام تأثیر می‌گذارند.

 • دلایل بروز علائم فحل در حیوان عقیم شده

  دلایل بروز علائم فحل در حیوان عقیم شده

  آیا می‌دانستید بروز علائم فحل در حیوان عقیم شده نیز ممکن است؟ این بدین معناست که احتمال خون‌ریزی، جذب جنس نر شدن و تغییرات رفتاری بعد از انجام عمل جراحی همچنان وجود دارد.

 • روش های همزمان سازی فحلی گوسفند (بخش نخست)

  روش‌های همزمان‌سازی فحلی گوسفند

  همزمان کردن فحلی در گوسفند بیشتر به منظور کوتاه نمودن دوره‌ی زایش و همچنین تولید بره‌های همسن است. این عمل منجر به کنترل تغذیه‌ی بهتر میش و بره می‌شود.

 • ناباروری گاوها

  در طول زمان، کمبود اثر عناصر غذایی ضروری به عنوان دلیل ناباروری در گاو مورد توجه قرار گرفته است.

 • تلقیح مصنوعی و سوپر اوولاسیون در گاو

  تلقیح مصنوعی عبارت است از بارور کردن مادیان یا حیوان ماده بدون انجام جفت گیری! و مداخله فیزیکی نریون!

 • مفهوم فحلی

  پدیده فحلی، فاصله زمانی است که در طول آن حیوان ماده سر پا می ایستد تا با حیوان نر جفتگیری کند.

عناوین اصلی