ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

فحل یاب

مفهوم فحلی

مفهوم فحلی ۱۳۹۳/۶/۱ 3:27:29 PM

پدیده فحلی، فاصله زمانی است که در طول آن حیوان ماده سر پا می ایستد تا با حیوان نر جفتگیری کند.

عناوین اصلی