• سخت زایی (Dystocia) در گوسفندان

    سخت زایی در گوسفندان

    بروز هر شرایطی که سبب بروز زمان طولانی زایش همراه با استرس‌های شدید برای مادر و جنین باشد را سخت‌زایی یا دیستوسیا گویند.

عناوین اصلی