• مقایسه جاذب های معدنی بنتونیت و زئولیت

    مقایسه جاذب های معدنی بنتونیت و زئولیت

    خاک‌های رسی‌ای که در صنایع تولید خوراک، پلت چسبان و نرم کردن مواد به‌کار می‌روند، شامل ۳ گروه عمده بنتونیت و زئولیت و کائولینت در دامپروری می‌باشند.

عناوین اصلی