• FEVEREX

    پودر ضد تب و التهاب فيوركس

    پودر ضد تب و التهاب فيوركس

    پودر ضد تب و التهاب فيوركس محصولی از زوفا اکسیر پارس بوده و در زمان بروز بیماری‌های ویروسی و باکتریایی و همچنین استرس در گله کاربرد دارد.

عناوین اصلی