• عوامل انگلی سقط جنین

  سارکوسیستوزیس و سقط جنین

  سارکوسیستوزیس و سقط جنین

  سارکوسیستوزیس تک‌یاخته انگلی است که دارای چهار جنس می‌باشد. این انگل‌ها 2 میزبانه هستند، انواع گوشتخواران و به‌خصوص سگ و گربه به‌عنوان میزبان اصلی و علف‌خوران و انسان به‌عنوان میزبان واسط مطرح هستند.

 • راه های انتقال و علائم سارکوسیستوزیس

  راه های انتقال و علائم سارکوسیستوزیس

  منبع عفونت، مدفوع گوشتخوار است. در وحله اول سگ‌ها و گربه‌ها که از گوشت خام تغذیه کرده‌اند، آلوده می‌شوند، بدین صورت که میزبان اصلی باخوردن بافت آلوده میزبان واسط، به سارکوسیست بالغ آلوده می‌شود.

عناوین اصلی