• عفونت هرپس ویروس بزی-1

    عفونت هرپس ویروس بزی - 1

    هرپس ویروس بزی– 1 (CpHV-1) یک آلفا هرپس ویروس از خانواده هرپس ویریده است. برخلاف شکل تناسلی، شکل سیستمیک بیماری ناشی از این ویروس در دام‌های بالغ مشاهده نمی‌شود.

عناوین اصلی